Творы італьянскай літаратуры ў перакладах на беларускую мову - Opere della letteratura italiana tradotte in bielorusso

Падрыхтаваў Чарота Уладзімір (01.2001)

 

Аргілі М., Парца Г. закончыць да світання: Апавяданне/Пераклад з іт. мовы//Бярозка. 1956. №5. С.7-11.

Акрока Э. Ф."На Поўдні, можа, нарэшце заснем спакойна…": Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары /Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. --Мн., 1974.

Акрока Э. Ф.Вяртанне ў Партаначыо; Спаў апошнюю ноч я; Душа звярэдзілася ў мяне; Сонца снежня; Зямля, якую падэшвамі ляплю: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Мн., 1974.

Акрока Э. Ф. Спаў апошнюю ноч я; Сонца снежня: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.//Полымя. 1974. №12. С.110.

Акрока Э. Ф.Вечара мелодыі няўлоўныя: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.//Полымя. 1974. №12. С.110.

Акрока Э. Ф. “Я нашу ў сабе…”; “Вечара мелодыі няўлоўныя…”: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—Мн., 1974.

Акрока Э. Я будаваў фабрыкі: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Паўлаў У.—Мн., 1974.

Амічыс Д. Э. Сыноўняя любоў: Апавяданне/ Пераклад з італьянскай мовы Абрамовіч П.// Зоркі. 1921. №3. С. 18-23.

Амуры А. З рэцэптаў маёй жонкі: Гумарэска/ Пераклад з італьянскай мовы Александровіч М.// Чырвоая змена. 1987. 1 крас.

Арджылі М. Казкі нашых дзен / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1971. 111с.

Арджылі М. Мірная ракета: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Бярозка. 1963. №11. С. 22-23.

Арджылі М. Слезы Мірабэлы: Казка / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Бярозка. 1965. №6. С. 27.

Арджылі М. Слезы Мірабэлы: Казка / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Ніва. 1965. 5 верасн.

Арджылі М. Адважны трамвай: ( З кнігі "Казкі нашых дзен") / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Бярозка. 1968. №6.

С. 28-29.

Арджылі М., Парка Г. Прыгоды К'ядзіна / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1959. 95С.

Арпіна Д. Пава: Апавяданне(навела) / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1968. №5. С.143-150.

Арпіна Д. Пава: Апавяданне(навела). У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С. 11-27.

Артэзе А. Золата Фарчэлы: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1968. №4. С. 23-24.

Артэзе А. Золата Фарчэлы: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С. 28-36.

Арфелі Д. Лішнія: Раман / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1965. 291с.

Арфелі Д. Чаму смяялася лялька: Урывак з рамана "Лішнія" / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1965. №3. С. 12-14.

Арфелі Д. Чатыры свабоды: Урывак з рамана "Лішнія" / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // ЛіМ. 1965. 24 вер.

Балестрыні Н. Прытча бежанца; Такім чынам: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—Мн., 1974. С. 20-22.

Бакача Д. Дэкамерон: Глава з аднаіменнай кнігі/ Пераклад са стараітальянскай мовы Бусел М.// Крыніца. 1996. №8. С. 67-75.

Барленгі А. Апушчаная фіранка; Віртуозная гульня: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—Полымя. 1974. №12. С.111-112.

Барленгі А. Вугор: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Полымя. 1974. №12. С.111-112.

Барленгі А. Апушчаная фіранка; Віртуозная гульня: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары /Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—Мн., 1974. С.29-32.

Барленгі А. Адмаўляю; Пры святле пражэктараў: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Паўлаў У.—М., 1974. С.29-32.

Басані Д. Эмілія; Другі бок: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974. С.23-28.

Басані Д. Не плач, таварыш; Ад вежаў Ферары; Віла Глоры; Зара ў вокны: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Караткевіч У.—Мн., 1974.

Басані Д. Не плач, таварыш; Ад вежаў Ферары; Віла Глоры; Зара ў вокны: Вершы.У кн.: Галасы маіх сяброў/ Пераклад з італьянскай мовы Караткевіч У.—Мн., 19??.

Басані Д. Эмілія: Верш /Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А// ЛіМ.1971. 14 мая. С.15.

Басані Д. Ноч у сорак трэцім: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С. 37-50.

Бернары К. Вызваленне: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1966. №5. С.16-18.

Бернары К. Вызваленне: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.51-66.

Бернары К. Дзверы, якія не адчыняюцца: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1976. №3. С. 24.

Берта Д. Вайсковае жыццё: Апавяданне. У кн.: Зодата Фарчэлы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.67-91.

Берціні В. Юнацтва становіцца ў строй: Аповесць/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1960. 189С.

Біджарэці Л. Пачатак: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Звязда. 1966. 13 вер.

Біджарэці Л. Пачатак: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.92-98.

Бішэці М. Радасць: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Дзень паэзіі--71. Мн., 1971. С. 315-316.

Бішэці М. Радасць: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Голас Радзімы. 1971. №23.

Бішэці М. Колеры роднага горада: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // ЛіМ. 1971. 14 мая. С. 15.

Бішэці М. Колеры роднага горада; Карнавал; Нашы мары, бы сухое лісце; Рыта; Радасць; Я ведаю птушак, што гнезда не ўюць; Што такое смерць; Канец свята : Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974. С.33-41.

Боска І. Дамінік Савіо сэкундантам у паядынку: Апавяданне//Да злучэньня. 1934. №11. С.21-23.

Буанароцці М. Вярні мне час, калі свабодны й смелы…; Не толькі смерць, а страх прад ёй…; Амур; Я не жыву—грахі мае жывуць…; Палаючы пал спаліў мяне..; Ніяк не бярэ мяне пад увагу…; Да спадарыні Віторыі Калона; Ужо і смерць падглядвае мяне…: Вершы/ Пераклад з нямецкай мовы Сяднёў М.//Культура. 1994. 28вер. (№39). С.9.

Буццаці Д. Каламбр; Дзяўчына, што ляціць уніз; Беднае дзіця; Кропля; Сем ганцоў; Цень поўдня: Апавяданні/ Пераклад з італьянскай мовы і пасляслоўе Данільчык А.//Крыніца. 1998. №12. С.97-111.

Вальпоні П. Дом у Манліоне; Снежная балада; 2 снежня: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Караткевіч У.—Мн., 1974. С.42-47.

Вальпоні П. Дом у Манліоне; Снежная балада; 2 снежня: Вершы.У кн.: Галасы маіх сяброў/ Пераклад з італьянскай мовы Караткевіч У.—Мн., 19??.

Ванцэці Б. Свабода: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Александровіч А. // Сав. Бел. 1927. 25 жн.

Віла К. Мы стомленыя істоты: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974. С.48-51.

Віла К. “Усё адно ўсхвалілі б газеты…”: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары /Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—М., 1974. С.48-51.

Віла К. “Усё адно ўсхвалілі б газеты…”; “І дзяржаўным мужам даводзіцца…”: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.//Полымя. 1974. №12. С.112-113.

Гавоні К. Мілыя вобразы: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Дранчук В.//Белавежская Пушча. 1999. Сак. (№2). С.2.

Гата А. Стрэл у начы; 25 красавіка; На плошчы Ларэта; Спіць пастух; Сакавіцкі вечар; Зіма ў Рыме; Гадавіна; Ноч: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Караткевіч У.—Мн., 1974. С.52-58.

Гата А. Стрэл у начы; 25 красавіка; На плошчы Ларэта; Спіць пастух; Сакавіцкі вечар; Зіма ў Рыме; Гадавіна; Ноч: Вершы. У кн.: Галасы маіх сяброў/ Пераклад з італьянскай мовы Караткевіч У.—Мн., 19??.

Гвідучы А. Мужына; Водар кахання; Між усіх адзіны твар; Памылковы падлік; Цішыня; Уяўленне: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Сіпакоў Я.—Мн., 1974. С.60-65.

Гвідучы А. Вершы для мужчын: Мужына; Водар кахання; Памылковы падлік: Вершы / Пераклад з італьянскай мовы Сіпакоў Я.// Работніца і сялянка. 1974. №8. С.23.

Гінзбург Н. Партрэт сябра: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А. А.—Мн., 1968. С.99-108.

Грамшы А. Вожыкава дрэва: Апавяданні/ Пераклад з італьянскай мовы Касіль Л.-- Мн., 1958. 16С.

Д’Алесандра А. Падарунак для Летыцыі: Апавяданне//Работніца і сялянка. 1962. №12. С.23-24.

Дантэ Алег'еры. Тры песні з "Боскай камедыі" / Пераклад з італьянскай мовы Скарынкін У.// ЛІМ. 1996. 12 красав. С.14-15.

Дантэ Алег'еры. Боская камедыя / Пераклад з італьянскай мовы Скарынкін У.--Мн.: Мастацкая літ-ра, 1997.(Скарбы сусветнай літ-ры).

Дантэ Аліг'еры. На смерць Беатрычэ: Санет. У кн.: Сем цудаў свету/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.-- Мн.: Мастацкая літ-ра, 1977.

Дантэ Аліг'еры. На смерць Беатрычэ: Санет/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Маладосць.1965. №5. С.107-108.

Дантэ Аліг'еры. Боская камедыя: З песні трэцяй / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я. // Маладосць. 1965. №5. С.107-108.

Дантэ Аліг'еры. Боская камедыя: фрагменты з "Пекла"/ Пераклад Алег Мінкін/Падрадкоўны пераклад з італьянскай мовы Сяргея Шупы // Наша ніва. 1993. №15.

Дантэ Аліг'еры . Боская камедыя: фрагменты. У кн.: Літаратура народаў свету/ Хрэстаматыя. Дапаможнік для 10 класа./ Пераклад з італьянскай мовы Баршчэўскі Л.—Мн., 1995, ч.1.

Дантэ Аліг'еры Боская камедыя: фрагменты. У кн.: Хрэстаматыя па літаратуры народаў свету/ Пераклад з італьянскай мовы Баршчэўскі Л. –Мн., 1995. ч.1. С. 219-222.

Дантэ Аліг'еры Боская камедыя: фрагмент. Прад апраметнай. У кн.: Сем цудаў свету / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.-- Мн.: Мастацкая літ-ра, 1977.

Джаваньёлі Р. Спартак: Раман.—Мн.: Беларуская навука, 1997.

Джаваньолі Р. Спартак: Раман/ Пераклад з рускай мовы Паслядовіч М.—Мн., 1938. 407С.

Джакометти. Дума: Верш/ С итальянского языка перевел Бохан Д. под псевд. Д. Слижень// Сев.-Зап. Край. 1903. 19 ноябр.

Джардані І. Павал VI i Антэнагорас у Істамбуле//Божым шляхам.1967. №5. Верас.-кастр. С. 7-9.

Джорджыо Б. Эмілія: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // ЛіМ. 1971. 14 мая.

Джудзічы Д. Ты пытаеш, што гэта значыць; Азірнуся назад: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1974. С. 66-67.

Джуліані А. Сімпатыі: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Сёмуха В.-- Мн., 1974. С.68-72.

Джуліані А. Дзень нараджэння: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.-- Мн., 1974. С.68-72.

Джуліані А. Дзень нараджэння: Верш. /Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//ЛіМ. 1974. 1ліст.

Джуліо Э. Начная змена/ Пераклад з англійскай мовы Марціновіч Л.//ЛіМ. 1962. 28 верасн.

Джэрманета Дж. Мяне завуць Ленін: Урывак з кнігі “Запіскі цырульніка”//Бярозка. 1969. №4. С.14-15.

Джэрманета Дж. Запіскі цырульніка: Успаміны/ Пераклад з рускай мовы Звонак А.—Мн., 1932. 229С.

Дзандзота А. Новае акно: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1974. С.73-74.

Дзандзота А. Мы такія: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Паўлаў У.—М., 1974. С.73-74.

Дэ Яко А. Каля варот казармы: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1968. №5. С.130-132.

Дэ Яко А. Каля варот казармы; Дзяўчына ў акулярах: Апавяданні. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.297-308.

Дэ Яко А. Свята Сант' Анны: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1973. №3. С.22-24.

Кальвіна І. Міннае поле: Навела / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1971. №12. С.23-24.

Кальвіна І. Апошні прылятае груган; Прыгода адной жонкі: Апавяданні. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.109-127.

Кальвіна І. Украдзеная карона; Дзяўчына-яблык: Казка /Пераклад з італьянскай мовы Чароты У. // Бярозка. 2000. № 10. с.28-31.

Канфаланьеры Д. Музыка ў таверне: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Звязда. 1966. 27 сак.

Канфаланьеры Д. Музыка ў таверне: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.128-136.

Канфаланьеры Д. Франчэскіна: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // ЛіМ. 1969. 25 лют.

Кардучы Д. Новы верш: Верш. ???У кн.: Гаўрук Ю. Кветкі з чужых палёў/Пераклад з італьянскай мовы Гаўрук Ю.—Мн.; Маладняк, 1928. С.90.???

Кардучы Д. На станцыі восеньскім раннем; Снегапад: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Баршчэўскі Л.// Наша слова. 1993. 8 верасн.(№36). С.7.

Касала К. Пачатак новага жыцця: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.137-150.

Кастабіле Ф. Спявае певень; Абяцае завушніцы: Вершы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Дзень паэзіі--71. Мн., 1971. С. 317.

Кастабіле Ф.Гаспадар: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // ЛіМ. 1971. 14 мая. С.15.

Кастабіле Ф. Гэта няшчасная Калабрыя: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1973. №11. С. 27.

Кастабіле Ф. Поўдзень; Спявае певень; Астатняе--не; Абяцае завушніцы; Гэта няшчасная Калабрыя; Гаспадар: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1974. с. 78-85.

Катафі Б. Гвіяна; Архіпелагі; Нешта дакладнае: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Лойка А.-- Мн., 1974.

С. 75-77.

Квазімада С. Чым жахі страшных дзён…: Верш. У кн.: Сем цудаў свету / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я. --Мн.: Мастацкая літ-ра, 1977.

Квазімода С. Мая зямля—Італія мая: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Полымя. 1965. №3. С.87-88.

Квазімода С. Псалмы: Роднай зямлі; Новаму месяцу; Маім “крытыкам”: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.-- Мн., 1974. С.86-94.

Квазімода С. Чым жахі страшных дзён…: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Табе, Беларусь: Паэты свету пра Беларусь.—Мн., 1968.

С.218-219.

Квазімода С. Чым жахі страшных дзён…: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Голас Радзімы. 1968. №38.

Квазімода С. Чым жахі страшных дзён…: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Полымя.1984. №6. С.12-13.

Квазімода С. Чым жахі страшных дзён…: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//ЛіМ. 1968. 16 ліп.

Квазімода С. Мілан, жнівень 1943: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Сіпакоў Я.//ЛіМ. 1989. 17 лют.(7). С.14.

Квазімода С. Новаму месяцу; Маім “крытыкам”: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//ЛіМ. 1974. 1ліст.

Квазімада С. Ідзе Кастрычнік па Зямлі: Паэты свету і Вялікая Кастрыч. Сац.рэвалюцыя: Вершы/Укладанне Аколавай В.-- Мн.: Мастацкая літ-ра, 1987.

Квазімада С. Братам Чэрві, іхняй Італіі: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Танк М. // Дзень паэзіі--71. Мн., 1971. С.313-314.

Квазімада С. Братам Чэрві, іх Італіі: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Танк М.—Мн., 1974. С.86-94.

Квазімада С. Фальшывая і сапраўдная зеляніна; Салдаты плачуць ноччу; Скаргі: Сын; Маці: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974. С.86-94.

Леапардзі Дж. Бясконцасць; Да самога сябе: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Баршчэўскі Л.//Наша слова. 1993. 17 лют.(№7). С. 7.

Леві К. Падарожжа ў Сардзінію: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1968. С.151.

Луцы М. Даліна; Фігура; Таверна: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Лойка А.-- Мн., 1974. С.95-98.

Мантале Э. Сон вязня: Верш. У кн.: Ад межаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974.

Мантале Э. Вугор: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Мн., 1974.

Мантале Э. Узбярэжная; Твой парыў: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—М., 1974.

Мантэроса Ф. Хор партызанаў у месячную ноч:Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // ЛіМ. 1971. 14 мая. С.15.

Мантэроса Ф. Стома: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Мн., 1974.

Мантэроса Ф. Хор партызанаў у месячную ноч; Бы ваўкі на бяду: Вершы. У кн.: Ад межаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1974

Мантэроса Ф. Свабода, кажу яшчэ раз: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—М., 1974.

Мантэроса Ф. Свабода, кажу яшчэ раз: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.//Полымя. 1974. №12. С. 114.

Маравія А. Пагарда: Раман / Пераклад з італьянскай мовы Пташнікаў І.-- Мн.: Мастацкая літ-ра, 1989. --(Б-ка замеж. прозы).

Маравія А. Ямачка: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1968. №5. С.133-137.

Маравія А. Абгон: Навела / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1971. №12. С. 22-23.

Мастранардзі Л. Цыгарэта: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1970. №12. С. 180-181.

Мучы В. 11,2: Верш. У кн.: Ад межаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1974.

Мучы В. На магіле маці; Плач докера Анконы з прычыны смерці Леніна; Рабочы клас: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Лойка А.-- Мн., 1974.

Негры А. На волю: Верш. ???У кн.: Гаўрук Ю. Кветкі з чужых палёў/ Пераклад з італьянскай мовы Гаўрук Ю.—Мн.: Маладняк, 1928. С.91.???

Нікаліні З. Блакітны жакет: Апавядагнне//Работніца і сялянка. 1954. № 8. С.14-16.

Павезе Ч. Урокі: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1968. №5. С. 125-129.

Пазаліні П. Паола Накцюрн; “З усяго багацця на свеце я меў…”; Дзілій; Песня звона; Адсутнасць попыту на паэзію; “Ці можа цяжар маіх год…”: Вершы / Пераклад з італьянскай мовы Хомчанка В. // Далягляды ‘90 -- Мн.: Мастацкая літ-ра, 1990.

Пазаліні П. Малюнкі з жыцця Тэстачыо: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1968. С.189-200.

Пазаліні П. Плач экскаватара: З паэмы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.-- Мн., 1974. С.117-120.

Пальярыні Э. Галіафы вячэрняй: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—М., 1974. С.115-116.

Парызэ Г. Сентыментальны чалавек: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1976. №3. С. 24; 28.

Перучыні Д. Б. Дафні. У кн.: Музыка сям’і Агінскіх. Вакальныя творы/ Пераклалі з італьянскай мовы Сёмуха У. і Тамашэвіч Ю.—Мн.: Паліфакт, 2000. С.56-60.

Петрарка Ф. Санет/ Пераклад з італьянскай мовы Гаўрук Ю.//Арш. малад. 1926. №2(4). С.18.

Петрарка Ф. Санет/ Пераклад з італьянскай мовы Гаўрук Ю.// Дзень паэзіі--82. Мн., 1982.

Петрарка Ф. Санет. Укн.: Гаўрук Ю. Кветкі з чужых палёў/ Пераклад з італьянскай мовы Гаўрук Ю.—Мн.: Маладняк, 1928. С.89.???

Петрарка Ф. На жыццё мадонны Лауры; На смерць мадонны Лауры: Санеты/ Пераклад з італьянскай мовы Баршчэўскі Л.// Наша слова. 1994. 30 ліст.(№48). С.7.

Петрарка Ф. На жыццё мадонны Лауры; На смерць мадонны Лауры: Санеты. У кн.: У месяцавым ззянні (Уклад. Панізнік С.)/ Пераклад з італьянскай мовы Баршчэўскі Л.—Мн.: Юнацтва, 1996. С.6-22.

Пятрарка Ф. Шаснаццаць год прайшло з пары тае…: Санет//Роднае слова. 1996. №3. С. 109.

Пятрарка Ф. Як вечнае жыцьцё спазнае той…: Санет/ Пераклад з італьянскай мовы Баршчэўскі Л.// Ратуша. 1995. 3 сакав.(№9). С.1.

Пятрарка Ф. Санет 64./ Пераклад з італьянскай мовы Дуброўскі М.// Гродненская Правда. 1977. 1 окт.

Пятрарка Ф. ХХІV санет / Пераклад з італьянскай мовы Дуброўскі М.// Гродненская Правда. 1965. 20 ноябр.

Petrarca F. Sanet CCCLII: Vysakarodny duh, ty pozirk jasny…/ Pier. L. Barsceuski; Mal. J/ Luhavoha// Nasa Niva. 1993. ?18. S. 13.

Пінцаўці М. Сін’ёра на 20 мінут: Навела/ Пераклад з італьянскай мовы Блінаў Е.// Работніца і сялянка. 1956. №8. С. 12-13.

Піньёці Л. Звышэксплуатацыя: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь.1973. №11. С.27.

Піньёці Л. Звышэксплуатацыя: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1974. С. 121-125.

Піньёці Л. Паэзія вам скажа лепей: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Мн., 1974. С.121-125.

Піньёці Л. Інтарэсы капіталу; Праца робіць вольнымі; Сённяшняя будучыня: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Паўлаў У.—М., 1974. С. 121-125.

Піньёці Л. Сённяшняя будучыня: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Паўлаў У.//Звязда. 1974. 1 ліст.

Пірандэла Л. Выкраданне: Апавяданне/ Пераклад з італьянскай мовы і пасляслоўе Дынько// Крыніца. 1997. №1. С.102-110.

Пірандэла Л. Пара жаўрукоў: Навела/ Пераклад з італьянскай мовы Буйвал В.// Наша Ніва. 1997. 3 ліст.(№32). С.15.

Праталіні В. Маё сэрца і Понтэ Мільвіо: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1968. С.201-221.

Прыска М. Таямнічая спадчына: Апавяданне. У кн.: Золата Фарчэлы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1968. С.222-235.

Раверсі Р. Сустрэча па боксе: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // ЛіМ. 1971. 14 мая. С.15.

Раверсі Р. Сустрэча па боксе: Верш. У кн.: Ад межаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1974. С.126-131.

Раверсі Р. Бомба Хірасімы; Муляры: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Мн., 1974. С.126-131.

Радары Д.: Суботні вечар, Стары муляр, "Плакаць з адчаю": Вершы. У кн.: Сем цудаў свету / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.--Мн.: Мастацкая літ-ра, 1977.

Радары Д. Карнавал: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1973. №11. С.27.

Радары Д. Новы сшытак: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Астапенка А. // Бярозка. 1953. №7.

Радары Д. Пяцерка з плюсам: Казка// Вясёлка. 1966. №12. С.3-4.

Радары Д. “Бярэм старызну!”: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Аўрамчык М. // Бярозка. 1953. №7.

Радары Д. Адзін і сем: Казка/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Піянер Беларусі. 1967. 28 крас.

Радары Д. Шакаладная дарога: Казка/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Піянер Беларусі. 1968. 29 лют.

Радары Д. Бравыя сіньеры; На саборы; Сіньер з трыма шапкамі; Карнавал; Адрыятычнае мора; Поезд эмігрантаў: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974. С.132-138.

Радары Д. Крышталёвы Джакома; Уцёкі Пульчынэлы: Казкі/ Пераклад з італьянскай мовы Буйвал Д.// Наша Ніва. 1997. 21 крас. (№15/16). С. 12.

Радары Д. Паштальён; Мір і свабода/ Пераклад з італьянскай мовы Якімовіч; Стары муляр/ Пераклад з італьянскай мовы Прыходзька П.; Новы сшытак/ Пераклад з італьянскай мовы Астапенка А.; Колькі ўсяго дзяцей на свеце!/ Пераклад з італьянскай мовы Няхай Р.; Рыбак/ Пераклад з італьянскай мовы Дзяргай С.; Бярэм старызну/ Пераклад з італьянскай мовы Аўрамчык А.; Якога колеру рамёствы?/ Пераклад з італьянскай мовы Няхай Р.: Вершы//Бярозка. 1953. №7. С. 20-21.

Радары Д. Адрыятычнае мора; Сіньёр з трыма шапкамі: Вершы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Бярозка. 1974. №6.с.23.

Радары Д. Прыгоды Чыпаліна: Аповесць/ Пераклад з італьянскай мовы Рунец П.—Мн., 1957. 226С.

Радары Д. Прыгоды Чыпаліна: Раздзелы з аповесці// Піянер Беларусі. 1953. 30 ліп.; 5, 13, 20, 27 жніўн.; 10, 17, 24 верасн.; 1 кастр.

Радары Д. Поезд эмігрантаў: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // ЛіМ. 1974. 1 ліст.

Радары Д. Рыбак: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Дзяргай С.//Бярозка. 1953. №7.

Радары Д. Неапаль без сонца: вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.—Мн., 1955. 44С.

Радары Д. Неапалітанскі хлопчык; Пісьмо Феі; Падмятальшчык; Не для ўсіх нядзеля—свята: Вершы з кнігі “Неапаль без сонца”/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Бярозка. 1955. №8. С.19.

Радары Д. Чым хто пахне; Неапаль без сонца; Суботні вечар; Наша віно: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Маладосць. 1954. №5. С.18.

Радары Д. Чырвоны сігнал; Міжнародны поезд; Вагоны: Нізка вершаў; Верш (пра летні час гарачы і тых, хто летуе без дачы); Чым пахнуць рамёствы; “Плакаць з адчаю…”; “Бярэм старызну…”; Стары муляр; Не ўсім нядзеля адпачынак; Ёлка на шыбах; Чысцільшчык; Хай вернуцца феі: Сучасная казка: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Полымя. 1954. №11. С.64-76.

Радары Д. Калі не дымяць каміны; Брацкія могілкі ў Радзіпулье; Напярэдадні: Вершы з кніжкі “Краявіды гарадоў”/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Бярозка. 1955. №11. С.21.

Радары Д. Каб толькі мір…: Верш/Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Бярозка. 1956. №6. С.9.

Радары Д. Казка пра мастака / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Бярозка. 1956. №11. С.16.

Радары Д. Верш аб міры; Кім яны стануць?; Пра ваду і пра слёзы; Суровая школа: Вершы/Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//Бярозка. 1957. №5. С.20-21.

Радары Д. Перадсвяточнае; Песенька пра жаданні; Пра зямлю і яе спадарожнікі; Верш пра кітоў і кажанаў: Вершы/Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//ЛіМ. 1957. 12 кастр.

Радары Д. Добры дзень: Пісьмо беларускім дзецям//Бярозка. 1956. №6. С. 9.

Рамера Э. Ленін: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1975. №4.

Ронфані У. Лючыя: Навела / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Работніца і сялянка. 1954. №11. С.9-10.

Рэа Д. У нядзелю: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1968. №5. С.138-142.

Рэа Д. Брудныя ручаняты; Каплічка; Мітусня на вуліцы; Таледа; У нядзелю: Апавяданні. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.236-260.

Рэпето Р. Качатэлы: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Бярозка. 1966. №3. С.26-27.

Саба У. Шчасце; Мае багацце: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974. С.140-141.

Саба У. Мае багацце: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1974. №12. С.115-116.

Сакратэ М. Смог: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.—М., 1974. С.142-145.

Сакратэ М. Смог: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Стральцоў М.//Полымя. 1974. №12. С.113-114.

Сакратэ М. Пад Сонцам: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Паўлаў У.—М., 1974. С.142-145.

Сангвінеці Э. “Гэта кот у ботах…”; “О,--сказаў ён…”: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Сёмуха В.-- Мн., 1974. С.146-147.

Сантучы Л. Бачанні Фра Джэльзаміна: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1976. №3. С.28-29.

Северыні А. На арбіце зямлі:Вершы / Пераклалі з італьянскай мовы Р.Барадулін, А. Шаўня, М. Танк, Я. Семяжон.--Мн.: Мастацкая літ-ра, 1980.

Северыні А. На крылах кандора; Кампаньера: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Танк М.//Беларусь. 1979. № 11. С. 18-19.

Северыні А. Салдат, калі загадаюць табе; На крылах кандора; Кампаньера; Паўстанем. Так памірае патрыёт: Вершы. У кн.: Северыні А. На арбіце зямлі/ Пераклад з італьянскай мовы Танк М.—Мн., 1980.

Северыні А. Кампазіцыя; Праблемы пакаленняў; Надзённае; У пошуках сапраўднага; Няўлоўная форма; Ода слову; Ода пакутніцтву; Ода прыгажосці; Ода юнацкай сіле; Ода кактусу; Запрашэнне Харона; Самагубны палёт; Хто ж бы здолеў?: Вершы. У кн.: Северыні А.На арбіце зямлі/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я. –Мн.: Мастацкая лщтаратура, 1980.

Северыні А.Дух эпапеі жывы: Верш. У кн.: Сем цудаў свету / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.-- Мн.: Мастацкая літ-ра, 1977.

Северыні А. Я падаю табе руку; У кожнага чалавека—сэрца ў руках; Ах, якая цудоўная ноч; У Капатарнана; Я люблю цябе, паэзія: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Танк М.—Мн., 1974. С.148-166.

Северыні А. У Капатарнана; У кожнага чалавека—сэрца ў думах: Вершы/ Пераклад з італьянскай мовы Танк М.//ЛіМ. 1974. 1 ліст.

Северыні А.Дух эпапеі жывы: Верш. / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я.//ЛіМ. 1974. 1ліст.

Северыні А. Дваццаты; Дазвольце мне..: Вершы / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я. Сааўтар перакладу Шаўня А.А. // Звязда. 1961. 24 снежня.

Северыні А. Дваццаты; Дазвольце мне..: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я. Сааўтар перакладу Шаўня А.А.—Мн., 1974. С.148-166.

Северыні А. Люблю цябе, паэзія; Бацьку; Алжыр: Вершы. / Пераклад з італьянскай мовы Семяжон Я., Шаўня А.А. // Беларусь. 1962. №4. С.14.

Северыні А. Шахцер Андрэа: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Звязда. 1962. 14 кастрычн.

Северыні А. Шахцер Андрэа; На абпаленай зямлі: Апавяданні. У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С.261-285.

Северыні А. Людзі растуць: Урывак з аповесці / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1965. №10. С.107-121.

Северыні А. На абпаленай зямлі: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Звязда. 1965. 4 ліпеня.

Северыні А. Дваццаты; Дазвольце мне..; Успамін; Чырвоны гваздзік; Людзі як ластаўкі:Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974.

Северыні А. Успамін жыве; Чырвоная гваздзіка: Вершы / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Полымя. 1974. №12. С.108-110.

Северыні А. Святло заўтрашняга дня: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.//Беларусь. 1979. №11. С.18-19.

Северыні А. Музыка Моцарта ў сялянскай хацу: Верш / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1979. №11. С.18-19.

Северыні А. Сведка забойства ў Сангмі; Тут ідэал нараджаецца з нічога; Нармальнае становішча; Іспанія зямля патаптаная; Плачуць твае лімоны; Дзе лямант ірве ў раўнавагу; З недасяжнай далечыні; Дзеяслоў пагарджаць; Рабочаму класу; Вока Паліфема; Трохпамернае; Разрадка; Вузлы застаюцца; Музыка Моцарта ў сялянскай хаце; Легкія маленькія ручаняты; Набыткі; Павучанне; З рэшткаў адукацыі; Перапетыі гісторыі: Вершы. У кн.: На арбіце Зямлі. / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.-- Мн., 1980.

Северыні А. Інтэрнацыялізм; Святло заўтрашняга дня; Да найвысокіх вяршынь; Я веру Пабла; Хай вас не бянтэжыць; Выпрацоўвай схемы працы; Не хачу бачыць у твар; Бурбалкі; Духоўнае напружанне; Дзеяслоў вынаходзіць; Ода розуму; Роднаму брату; Босым нагам; Не забываюцца; Механізм; Канструкцыя вобразаў са звычайных слоў; Крызіс; Не, не страляйце ў іх: Вершы У кн.: На арбіце Зямлі. / Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.-- Мн., 1980.

Северыні А. Успамін: Таварышу М. Танку: Верш/ Пераклад (вольны пераклад)з італьянскай мовы Барадулін Р.// Полымя. 1982. №9

Серэні В. Падарожжа туды і назад; Вершы; Дзімітрыас; Італьянец з Грэцыі: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Жычка Х.-- Мн., 1974. С.167-170.

Серэні М. Дні нашага жыцця: Урывак з аднайменнай кнігі/ Пераклад з італьянскай мовы Дорскі С.//Маладосць. 1957. №12. С.75-82.

Спацыяні М. Л. Намаляваны агонь; У сэрцы Мілана; Турма: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Сёмуха В.-- Мн., 1974. С.171-175.

Стурані Л. Праўдзівая гісторыя: Аповесць / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1957. 41С.

Сцербіні Ч. Цырульнік з Севіліі: Опера ў 2-х дзеях. Муз. Дж. Расіні/ Пераклад з італьянскага першатвору Ю. Дрэйзін.—Мн.: Беларускае таварыства драматычных пісьменнікаў і кампазітараў/ оперн. Лібрэты. Сер. Г. зн. 1(3). 18(2). С. 2.000 экз.

Тэмпэсці Ф. Фокус: Апавяданне.У кн.: Золата Фарчэлы/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.—Мн., 1968. С. 286-296.

Фарціні Ф. Вальдосала: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн., 1974. С.183-186

Фарціні Ф. Італія 42-га: Верш. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Мн., 1974. С.183-186.

Фарціні Ф. Італія 42-га: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Полымя. 1974. №12. С.115.

Фарціні Ф. Чужачцы; Забітаму таварышу: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Паўлаў У.—М., 1974. С.183-186.

Ферэці М. Перарваны???перапынены??? танец; Першае вяртанне з універсітэта; Юбілей: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Мн., 1974. С.176-179.

Ферэці М. Перарваны???перапынены??? танец: Верш /Пераклад з італьянскай мовы Барадулін Р.—Полымя. 1974. №12. С.117.

Фінцы Дж. Будаўнічая пляцоўка; З Мілана гук чароўны далятае…: Вершы. У кн.: Ад вежаў Ферары/ Пераклад з італьянскай мовы Жычка Х.—Мн., 1974. С.180-182.

Ф'ёры Ч. Вяртанне ў веску: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь.1975. №9. С. 21-22.

Ф'ёры Ч. Падзел: Апавяданне / Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А. // Беларусь. 1976. №12. С.28.

Фоскала У. Пра сябе: Верш/ Пераклад з італьянскай мовы Баршчэўскі Л.//Наша слова. 1993. 17 лют.(№7). С.7.

Фраці М. Санта Піна: Апавяданне/ Пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.//Чырвоная змена. 1964. 3 студз.

Эка У. Салодка мне тануць на гэтым караблі: Урывак з рамана “Выспа ўчорашняга дня”//Наша Ніва. 1996. 29 сак.(№4). С.22-23.

Зборнікі:

Ад вежаў Ферары: З сучаснай італьянскай паэзіі /Укладанне Шаўня А.А.-- Мн., 1974.

Золата Фарчэлы: Сучасныя італьянскія апавяданні / Укладанне і пераклад з італьянскай мовы Шаўня А.А.--Мн.:1968.

Бібліяграфічныя даведнікі:

Бабкова Л. М. Замежная літаратура на беларускай мове: бібліяграфічный паказальнік (1964-1974).—Мн., 1980. С. 134-146.

Бабкова Л. М. Замежная літаратура ў перакладзе на беларускую мову: бібліяграфічный паказальнік (1917-1963).—Мн., 1965. С. 74-77.
Hosted by uCoz