Проект Belpaese2000             BIBLIO ITALIA   Библиотека итальянской литературы

 

Home Biblio Italia Язык Перевод Италия Политика Живопись Кино Музыка Театр Гостевая

ANGELO POLIZIANO

LAMIA (LA STREGA)

 

ANGELO POLIZIANO

 

PRAELECTIO IN PRIORA ARISTOTELIS ANALYTICA,

CUI TITULUS LAMIA

 

 

 Fabulari paulisper lubet, sed ex re, ut Flaccus ait; nam fabellae etiam quae aniles putantur, non rudimentum modo sed et instrumentum quandoque philosophiae sunt. Audistisne unquam Lamiae nomen? Mihi quidem etiam puerulo avia narrabat, esse aliquas in solitudinibus Lamias, quae plorantes glutirent pueros: maxima tunc mihi formido Lamia erat, maximum terriculum. Vicinus quoque adhuc faesulano rusculo meo Lucens Fonticulus est, ita enim nomen habet, secreta in umbra delitescens, ubi sedem esse nunc quoque Lamiarum narrant mulierculae, quaecumque aquatum ventitant. Lamiam igitur hanc Plutarchus ille Chaeronaeus, nescio doctior an gravior, habere ait oculos exemptiles, hoc est quos sibi eximat detrahatque cum libuit, rursusque cum libuit resumat atque affigat: quemadmodum senes ocularia specilla solent, quibus hebescenti per aetatem visui opitulantur; nam et cum quid inspectare avent, insertant quasi forfici nasum, et cum satis inspectarunt, recondunt in theca. Quidam vero etiam dentibus utuntur aeque exemptilibus, quos nocte non aliter reponunt quam togam; sicuti uxorculae quoque vestrae comam suam illam dependulam et cincinnos. Sed enim Lamia haec, quoties domo egreditur, oculos sibi suos affigit, vagaturque per fora, per plateas, per quadrivia, per angiportus, per delubra, per thermas, per ganeas, per conciliabula omnia; circumspectatque singula, scrutatur, indagat, nihil tam bene obtexeris ut eam lateat. Milvinos esse credas oculos ei, aut etiam emissicios, sicuti plautinae aniculae; nulla eos praeterit quamlibet individua minuties, nulla eos evadit quamlibet remotissima latebra. Domum vero ut revenit, in ipso statim limine demit illos sibi oculos abiicitque in loculos: ita semper domi caeca, semper foris oculata. Quaeras forsitan, domi quid agitet? sessitat lanam faciens, atque interim cantillat. Vidistisne, obsecro, unquam Lamias istas, viri florentini, quae se et sua nesciunt, alios et aliena speculantur? Negatis? Atqui tamen sunt in urbibus frequentes, etiamque in vestra: verum personatae incedunt; homines credas, Lamiae sunt. Harum igitur aliquot praetereuntem forte conspicatae me, substiterunt, et, quasi noscitarent, inspexere curiosius, veluti emptores solent; mox ita inter se detortis nutibus consusurrarunt: - Politianus est; ipsissimus est; nugator ille scilicet, qui sic repente philosophas prodiit. - Et cum dicto avolarunt, quasi vespae dimisso aculeo. Sed quod repente me dixerunt prodiisse philosophum, nescio equidem utrumne illis hoc totum displiceat, philosophum esse, quod ego profecto non sum, an quod ego videri velini philosophus, cum longe absim tamen a philosopho. Videamus ergo primum, quodnam hoc sit animal, quod homines philosophum vocant: tum spero facile intelligetis, non esse me philosophum. Neque hoc dico tamen quo id vos credam credere, sed ne quis fortasse aliquando credat; non quia me nominis istius pudeat, si modo ei possim re ipsa satisfacere, sed quod alienis titulis libenter abstineo;

 

Ne si forte suas repetitum venerit olim

Grex avium plumas, moveat cornicula risum.

Horatii, Epist., I, 3.

 

De hoc igitur primum, mox etiam de eo agemus, utrumne esse philosophum turpe ac malum sit: quod ubi docuerimus non esse, tum de nobis ipsis nonnihil deque nostra hac professione loquemur.

 

I. Audivi equidem Samium fuisse olim quemdam iuventutis magistrum, candidatum semper et capillatum, femore etiam aureo conspicuum, natum saepius ac renatura. Nomen illi erat, Ipse: sic discipuli certe vocabant sui. Sed eos discipulos, ut ad se quemque receperat, statim prorsus elinguabat. Praecepta vero si ipsius audieritis, risu, scio, diffluetis; dicam tamen nihilo secius. Ignem, aiebat, gladio ne fodicato: Stateram ne transilito: Cerebrum ne comedito: Cor etiam ne comedito: Supra sextarium ne sedeto: Malvam transferto, sed eam ne comedito: Adversus solem ne loquitor: Viam regiam declinato: Per semitas ingreditor: Cum lecto surges, stragula complicato vestigiumque corporis confundito: Annulum ne gestato: Ollae quoque vestigium turbato in cinere: Hirundines intra domum ne admittito: Contra solem ne meiito: Speculum ne spectato ad lucernam: Dextrum pedem priorem calciato: Sinistrum priorem lavato: Unguium criniumque tuorum praesegmina ne commingito, sed in ea despuito. Hic idem faba quoque sic semper abstinuit, ut Iudaeus porco. Si quem autem aliquando gallum gallinaceum candidula piuma et pinnis invenisset, eum vero protinus in germani fratris diligebat loco. Ni cachinnos metuam qui iam clanculum, puto, ebulliunt, habeo aliud quoque quod narrem: sed narrabo tamen; vos, ut lubet, ridetote. Bestias docebat, tam feras quam cicures. Et sane ursa Daunia quaedam fuisse memoratur, magnitudine horribili, feritate formidabili, pestis acerba boum atque hominum. Hanc ad se hic vir, si modo Ipse erat vir, blande vocavit, manu permulsit, domi habuit aliquamdiu, pane aluit et pomis; mox dimisit, adiurans ne quod animal post id attingeret. Illa vero in montes suos et sylvas abiit mitis, nec animantium deinde obfuit cuiquam. Vultisne etiam de bove audire? Bovem Tarenti in agro quodam pascuo forte conspicatus, viridem adhuc fabaciam segetem morsu truncantem, rogavit bubulcum moneret bovem suum ne illam, depasceretur. Huic bubulcus illudens: - Atqui, inquit, bovatim. loqui nescio; tute, si scis, potius moneto. - Non cunctatus Ipse accessit propius, et in aurem bovi illi diutule locutus, impetravit non modo ut in praesens sed ut etiam in perpetuum pabulo fabacio abstineret. Itaque bos ille Tarenti deinde molliter consenuit, in Iunonis fano sacer habitus, cibisque hominum vesci solitus quos illi obvia turba offerebat. Hic igitur Ipse, tam portentosae sapientiae professor ac venditator, interrogatus olim a Leonte Phliasiorum tyranno quid hominis esset, philosophum se esse respondit. Iterum rogatus, quid sibi illud vellet inauditum antea nomen (etenim sibi Ipse tunc ex tempore confinxerat): Vitam, ait, hominum perinde esse ut mercatum, qui maximo ludorum apparatu totius Graeciae celebritate habeatur. Multos enim eo confluere mortaleis, alios alia causa. Quosdam enim ut mercimonia sua venditent et frivola, qui tentoriola etiam passim et umbracula, quasi laqueos et retia, tendunt pecuniolae: quosdam rursus ut sese ostentent ac suas exhibeant dotes; ibi ergo pariter visuntur et qui discum procul expellit, et qui pondus robuste attollit, et qui spatii plurimum transilit, et qui lucta plurimos deiicit, et qui cursu longissime praevolat; ibi et funerepus periclitatur, et petaurista iactatur, et saccularius praestigiatur, et venenarius inflatur, et divinaculus hallucinatur, et aretalogus nugatur, et circulator illudit, et gladiator eludit, et orator blanditur, et poeta mentitur. Postremo alios, liberalius institutos, coire ad ludos eos aiebat, ut loca viserent, ut ignotos homines artesque et ingenia et nobilissimorum opera artificum contemplarentur. Ita igitur et in hanc vitam diversis homines studiis convenire; quorum alios pecuniae desiderio delitiarumque teneri, alios principatus et imperii cupidine sollicitari, alios gloriolae stimulis agitari, alios voluptatum blanditiis titulari. Sed inter omneis praecellere tamen eos et esse quam honestissimos, qui rerum pulcherrimarum speculatione contenti sint, coelumque hoc spectent solemque et lunam et siderum choros: solem, qui sit ipse fons luminis; lunam, quae inde lucem hauriat, tam varia tam inconstans; sidera, quorum vagentur alia, haereant alia in vestigio semper, omniaque nihilominus rapiantur: qui tamen ordo pulchritudinem habeat ex illius participatu quod intellegibile primum sit, quodque Ipse numerorum rationumque naturani interpretabatur, quae per Universum decurrens et commeans, arcano quodam vel ornatu vel ordine cuneta devinciret. Quotcumque igitur pulchra divina sinceraque primo, hoc est in fonte ipso, sint, eumdemque tenorem peragentia, horum esse scientiam quamdam quae sophia nominatur, id nomen latine sapientia est, eiusque sophiae studiosum vocatum modo esse a se philosophum. Olim autem, apud saeculum priscum, sapientes appellali consueverant etiam qui sellularias quasdam callebant artes; unde vates Horneras fabrum quoque lignarium sapientem vocat. Sed extitit Atheniensis quidam senex altis eminens humeris, ut aiunt, quem etiam putant homines Apolline satum: hic sapientis esse negavit eas arteis quae plerumque vitae inserviant; sive illae necessariae, sive utiles, sive elegantes, sive ludicrae, sive auxiliares sint. Propriam autem philosophi esse supellectilem dixit, numerorum scientiam, quos, inquit, a natura hominis si removeris, etiam ratio perpetuo perierit: numeros autem ille non corporeos accipiebat, sed ortum ipsum potestatemque paris et imparis, quatenus rerum naturae consentiant. Post hoc etiam deorum atque animantium geniturae, quae Theogonia Zoogoniaque vocentur, et item siderum cognitioni, vacaturum dicebat; lunaeque circuitum, quo menses includantur quo plenilunia fiant, ac solis anfractus indagaturum brumas et solstitia peragentes, vicissitudinesque dierum et noctium, commutationesque temporum quadripartitas; ad haec stellarum quinque vagantium errores, minime unquam errantes, earumque cursus praegressiones stationes; tum fixa certis locis astra, quae mira quadam tamen celeritate cum coelo ipso in adversum rotentur et rapiantur. Huic accedere aiebat oportere eam quae ridiculo nomine Geometria vocetur, in qua numerorum similitude conspicitur, a planis ad solida progrediens, ubi ratae cernuntur rationes, ex quibus tota sonorum scientia conflatur. Illam tamen in primis necessariam esse artem qua verum a falso dignoscitur, qua mendacium refutatur; sicuti e diverso, esse occupatissimam vanitatem quae artificium hoc non sequitur sed simulat, verumque colorem fuco mentitur. Ut autem pervenire ad intellectum naturae eius tandem philosophus possit, quae semper est quaeque sub corruptione generationeque non fluitat, hanc ei quam diximus terendam esse aiebat viam, disciplinasque has difficiles an faciles omnino perdiscendas, aut certe deum fortunamque invocandam. Sed enim talem hunc philosophum nasci etiam affirmabat oportere, idem senex, e matrimonio sacro, hoc est ex optimis parentibus; non enim ex omni ligno, sicuti dicitur, Mercurius fit. Ut autem rami et surculi pravi tortuosique natura minime unquam redigi ad rigorem suum queunt, quamvis tractentur et emolliantur, sed ad naturalem illam statim pravitatem recurrunt; sic ii qui parum nati honeste parum educati ingenue sunt, continuo ad humum spectant, hoc est vilissima quaedam ministeria adamant, nec in sublime animos attollunt, nec recti unquam nec liberi sunt. Si autem Elaei Pisaeive, apud quos olympia celebrari solita, neminem se nudare ad certamen illud patiebantur, nisi qui parentes et stirpem generis docere posset labe omni carere; nec tamen ibi animorum sed corporum certamen agebatur, nec praemium aliud petebatur quam corona ex oleastro; cur non idem quoque (aiebat hic senex) in virtutis certamine observetur? Porro hunc et ipsum veritatis indagandae studiosum esse, et habere quam plurimos eiusdem studii socios adiutoresque, velle; scilicet qui norit, evenire idem in philosophia quod in venatu: si quis enim feram solus vestiget, is eam vel nunquam vel aegre deprehendet; qui venatores advocet alios, facile ad ipsum cubile perveniet. Et in hac igitur veritatis quasi venatione loca abrupta confragosaque sunt plurima, arboribus clausa circum atque horrentibus umbris, quae lustrare solus nequeas. Sed quemadmodum gentilitiae quaedam familiarum notae feruntur; ut Seleucidarum ancora, Pelopidarum eboreus humerus, Aenobarborum rutila barba; sic philosophi omnes habere hoc in primis, velut insigne, debent: ut sint mendacii osores, veritatis amatores. Quamquam aliquod mendacium quoque philosopho congruit, ut cum se ipse et sua extenuat, quali Socrates ironia fertur eleganti usus adversus inflatos sophistas; ut qui ab homine refellerentur imperitum agente, facilius intellegerent quam omnino nihil ipsi scirent. At vero si qui etiam sibi illa impudenter affingunt unde absunt longissime, molesti ubique sunt, sed in his praecipue studiis. Enimvero pecuniarum quoque abesse amor debet; nec ultra quaerendum, quam quatenus ocium suppeditetur philosophiae: non enim vir bonus mihi erit unquam qui velut oculos honesta ad auri splendorem submiserit, quique depactione turpi fidem suam prodiderit et integritatem; nam sicuti aurum igni, ita auro etiam homines explorantur. Sed nec arcana cuiusque curiosius et scrupulosius, ut illae quas diximus Lamiae, rimabitur; nec scire volet secreta domus, atque inde timeri. Etenim sapientem iudicabit Aesopum, qui unumquemque hominum duas gestare ait manticas, seu vocare peras malumus, anticam scilicet et posticam, hoc est alteram in pectus alteram in tergum propendulam: plenamque utramque vitiis; sed anticam alienis, posticam cuiusque suis. Inde homines videlicet sua vitia non cernere, aliena cernere. Atque utinam obverterentur aliquando hae manticae, ut sua quisque intueri vitia posset! Talem nobis igitur veri ac legitimi philosophi adumbravit imaginem senex ille Atheniensis, qui toto vertice ac toto etiam pectore supra caeteros fuit. Eumque semper, quamdiu viveret, mortem commentari aiebat, solumque tamen in hac quoque vita felicem esse et beatum: caeterum inveniri omnino tales quam paucissimos, et paene albis esse corvis rariores. Nunc si me talem vel dicam vel etiam opiner esse, qualem modo philosophum descripsi, stultior Coraebo sim; nam et disciplinas illas vix attigi quae philosopho competunt, et ab his quos dixi moribus ac virtutibus absum longissime.

 

II. Sed fingite esse me talem. Num ob id, quaeso, culpandus? an vana an mala ars philosophia? Ita certe visam scio nonnullis olim, praesertimque potentioribus. Agrippina illa Augusta Neronem filium dicitur ob id a philosophiae studio revocasse, quod inutilis esset imperantibus. Domitianus Urbe philosophos atque Italia pepulit, nullum ob crimen nisi quod philosophi erant. Atheniensem cicuta Socratem, parentem prope ipsum philosophiae, sustulerunt. Fortunatissima olim civitas Antiochia maledictis insectata et cavillis est Romanum principem Iulianum, nihil ob aliud nisi quod erat philosophus, ac barbam (qui mos erat veterum philosophantium) nutriebat. Quid quod et libros omneis comburere philosophorum tyrannus olim barbarus destinaverat? Et fecisset, nisi eum Algazeles pio quodam commento, sed parum tamen specioso, revocasset ab incepto. Verum de his non miror, scelesti enim moribus et facinorosi, luxuriaque et deliciis corrupti, supercilium ferre non poterant philosophiae. Magis illud miror, toties eam a doctis quoque et alioqui bonis fuisse exagitatam; et quidem, quod indignemur, secundo populo, hoc est magno successu, magna exagitantium laude. Nam et Romanus Hortensius, homo eloquentissimus atque idem nobilissimus, cum philosophiam vituperasset, meruit ut eius nomine librum Cicero inscriberet, et illustriorem eum traderet posteritati. Et Dion ille Prusieus, qui prior tulit oris aurei cognomentum, nulla in oratione, cum quidem plurimas ediderit, eloquentior habetur, quam in ea quae contra philosophos est. Et Aristophanes, antiquae auctor comoediae, nulla in fabula tantum veneris aut virium creditur exseruisse, quantum in illa cui titulum fecit Nubes, in qua lepidissime philosophum Socratem descripsit saltum pulicis metientem. Sed et Aristides ex ea oratione, quam adversus Platonem pro quatuor Atheniensium proceribus scripsit, multo illustrior mihi et celebrior videtur factus, quam e caeteris omnibus quas composuit plurimas; cum tamen sit illa expers artificii, nec ulli rethorices formae satis congruat: verumtamen arcana quadam pulchritudine floret et gratia, nominibusque ipsis et verbis mirum quantum delectat. Quid ille autem Phliasius Timon, qui Sillos amarulentum composuit opus? nonne magnum sibi et ipse nomen ex irrisu philosophorum comparavit? Caeterum non continuo malum, videri debet, quod est a quibusdam reprehensum; nam et dulcis sapor omnium creditur praestantissimus, qui tamen aliquibus, etiamque benevalentibus, parum gratus. Sermunculi isti hominum videlicet ac rumusculi similes umbrae sunt: ut autem crescente umbra vel decrescente, corpus tamen ipsum, cuius illa est umbra, neque crescit neque decrescit, ita nec melior fit quisquam dum vulgo laudatur, nec item peior dum vituperatur. Quod si philosophandum non est, secundum animi virtutem vivendum non est: at sicut animo vivimus, ita animi virtute bene vivimus; quemadmodum sicuti oculis videmus, ita oculorum virtute bene videmus: igitur qui bene vivere non vult, is ne philosophetur; qui turpiter vivere vult, is philosophiam ne sectetur. Veniunt ecce in mentem pythagorei Architae dicta quaedam prorsus aurea, de libro eius qui de Sapientia inscribitur selecta, quae, nisi molestum est, latine ad verbum referam. Sic inquit: Sapientia in rebus omnibus humanis excellit; ut in sensibus visus, in anima mens, in sideribus sol: visus enim longissime tendit, plurimasque rerum formas amplectitur; et mens, quasi regina, quodcumque opus est ratione excogitationeque perficit, ac visus quidam visque est rerum praeclarissimarum; et sol ipse oculus est atque animus naturae totius, per quem scilicet omnia cernuntur, gignuntur, nutriuntur, augentur, foventur. Homo vero animantium omnium longe sapientissimus, vim quippe habet illam qua speculari omnia possit, ac scientiam prudentiamque ex omnibus elicere, ut in quo Deus ille maximus rationem quasi universam impresserit ac signaverit, ubi rerum species omnium distinguerentur, significationesque nominum forent et verborum, sic ut loca etiam certa vocum sonis assignata sunt. Hactenus Architas. Mihi autem videtur et illud, qui philosophari nolit etiam felix esse nolle. Nam si tunc felices sumus cum bona adsunt nobis plurima, sed adsunt ita ut et prosint, nec prosunt autem nisi utamur; bene autem ut utamur, scientia una facit; scientiam autem philosophia vel affectat vel possidet; profecto ut felices efficiamur, philosophandum est. An, quaeso, nostra curabimus, hoc est corpus et opes; nos ipsos, hoc est animum, posthabebimus? ut autem medicina corpus, ita animum curat philosophia. Sed cum tres animi nostri seu partes seu vires, ratio ira cupiditas sint, prior illa divina, posteriores quasi brutae; num, quaeso, ipsam quidem cupiditatem, idest belluam multorum capitum, praetereaque iram, ceu furentem leonem, molliter educabimus quasique corroborabimus; rationem autem, quae proprie homo est, fame confici et esse imbecillam semimortuamque patiemur? ut scilicet huc atque illuc a monstris geminis, velut ille in fabulis Hippolytus, raptetur et membratim quasi discerpatur ac dilanietur? Quod si vitam refugimus solitariam; civilem vero sequimur et urbanam, nonne intelligimus esse artes in civitate quae vitae commoda suppeditent, esse alias item quae illarum utantur opera, rursus alias quae famulentur, alias quae imperitent? inque his, utpote nobilioribus, etiam bonum ipsum praecipue reperiri? Sed quae sola iudicium teneat rectum, quaeque ratione ipsa utatur atque universum bonum contempletur, ea certe vel uti vel imperare omnibus suapte natura potest: talis autem, praeter philosophiam, nulla omnino est: cur igitur pudeat philosophari? At, inquies, difficilis nimium philosophiae cognitio est. Immo vero, si vestigiis indagetur, nulla paene ars ingenua cognitu facilior. Semper enim quae priora sunt, notiora posterioribus; et quorum natura melior, eorum quoque facilior intellectus, quarti quorum deterior. Sit huius argumentum facilitatis et illud, quod ad maximum incrementum brevi pervenit philosophia, nulla etiam proposita mercede; et quotusquisque est ingeniosorum, cui non otium sit in votis ut philosophari liceat? Hoc autem profecto non fieret, si philosophari labor ac non potius voluptas esset. Quid quod exercere id studium semper meditarique possumus, ut quod nullis extrinsecus indigeat instrumentis, ut cui nullus incongruens sit locus? ubi ubi enim fueris, praesto erit veritas. Sed ut non difficillima perceptu philosophia est, ita nec obvia cuique tamen et exposita; vigilantibus enim se, non dormientibus ingerit. Nos autem ita ridiculi sumus, ut vilissimae aeruginis gratia etiam trans Herculis columnas etiam ad Indos navigemus; philosophiam vero ut adipiscamur, ne per hyemem quidem vigilias saltem pauculas toleramus. Sed quod voluptatem diximus esse in philosophia maximam, quo facilius intelligere possitis, fingite aliquem vobis cunctis affluentem deliciis, qui nihil omnino sapiat, qui prudentia penitus vacet: an quisquam vivere huius vitam volet? equidem non puto; sicuti nec semper ebrius, nec semper esse puer, nec dormire semper ad morena Endymionis, eligat quispiam. Quamquam enim aliqua etiam in somnis gaudia sunt, falsa illa tamen adumbrata imaginaria, non vera non solida non expressa sunt gaudia. Cur autem et mortem prope omnes expavescimus? quoniam, puto, cuique terribile quod ignoratur, ut quod obscurum quod tenebricosum est; sicuti contra amabile quod intelligitur, ut quod apertum quod illustre est. Inde etiam, arbitror, fit ut parentes nostros potissimum veneremur, quorum videlicet beneficio factura sit, ut hunc solem et stellas atque hanc publicam lucem intueamur. Quin rebus etiam delectamur potissimum quas consuetas habemus, eosque maxime diligimus quibuscum diutius versati sumus, ac vulgo amicos ipsos etiam notos appellamus. Si igitur quae nota sunt delectant, cur etiam nosse ipsum ac sapere non delectet? at id maxime proprium philosophiae est; aut igitur nihil agendum in hac vita, nihil expetendum est, aut in sola philosophia tanquam in portu requiescendum. Subiiciamus, quaeso, oculis hominum vitam. Quid ea est omnis praeter inanem umbram, vel, ut significantius ait Pindarus, umbrae somnium? Homo bulla est, antiquum inquit proverbium. Nam quantum viribus ab elephanto, quantum celeritate vincimur a lepusculo? Gloria haec autem fastosa, quae nos plerumque agit praecipites, ut nihil aliud est quam merae nugae? ut nihil aliud quam nebula? procul enim si spectes, magnum quiddam esse putes; ubi propinques, evanescit. Forma porro et dignitas corporis pulchra ob id nobis et honesta, quod hebeti sumus obtutu: nam si lyncei essemus, ac penetrare oculis in corpora et introspicere possemus, etiam formosissimum quemque nauseabundi aspiceremus; adeo nobis multa visu tetra et foeda prorsusque deformia occurrerent! Quid obscoenas commemorem voluptates, quibus poenitentia semper comes? Age vero, quid in rebus nostris omnibus vel solidum vel diuturnum? nam ut stare aliquid aut durare nonnunquam putemus, imbecillitas nostra facit atque aevi brevitas. Ita quod veteres opinati quidam sunt, animas nostras, in corpora tanquam in carcerem coniectas, magnorum scelerum poenas luere, quanquam non omnino verum, tamen etiam nec absurdum plane videri potest. Nam cum sit anima iuncta agglutinataque corpori, ac per omneis artus omneisque sensuum quasi meatus extenta et explicata, non alio mihi videtur supplicio affecta, quam quo Mezentius ille Vergilianus miseros cives afficiebat: ita enim de eo canit Poeta noster:

 

Mortua quin etiam iungebat corpora vivis,

Componens manibusque manus atque oribus ora,

Tormenti genus! et sanie taboque fluentes,

Complexu in misero, longa sic morte necabat.

Vergilii, Aeneid., VIII.

 

Nihil igitur, in rebus humanis, studio curaque dignum, praeter illam quam pulchre vocat Horatius divinae particulam aurae, quae facit ut in hoc caeco rerum turbine tamen vita hominum tuto gubernetur. Deus enim est animus nobis, deus profecto; sive hoc Euripides primus dicere ausus, sive Hermotimus, sive Anaxagoras. At nulla, inquies, proposita est merces philosophantibus. Ego vero ne desidero quidem mercedem, quoties ipsum quod agitur sibi est merces. Ergo si comoedia in theatro agetur aut tragoedia, si gladiatores in foro committentur, omnis eo statim populus confluemus spectatum, nulla illecti mercede; naturam vero ipsam rerum pulcherrimam spectare gratis non poterimus? At nihil agit philosophia, tantum contemplationi vacat. Esto; modum tamen cuiusque praescribit officio: sic autem et visus in corpore, quanquam ipse opus nullum peragit, dum tamen aut indicat unumquodque aut iudicat, ita opifices adiuvat, ut non plus manibus debere illi se quam oculis suis sentiant. At est philosophus homo rudis et secors, et qui ne viam quidem sciat ipsam qua itur in forum, nesciat ubi aut senatus habeatur aut populus coëat aut lites dirimantur; leges, decreta, edicta civitatis ignoret; studia candidatorum, conciliabula, convivia, comessationes ne somniet quidem; quid alicubi agatur, quid cui bene cesserit aut male, cui sint uxoriae cui paternae maculae cui suae, magis prefecto ignoret, quam

 

Quantus numerus Libyssae arenae

Laserpitiferis jacet Cyrenis.

Catulli, VII.

 

Adde quod nec vicinum quidem suum cognoscit; nec scit utrum sit albus an ater, utrum sit homo an bellua. Sed nec illa ipsa cernit interdum quae sunt ante pedes. Itaque irrisus ab ancilla thressa milesius Thales dicitur, quod nocturnis intentus sideribus, in puteum deciderat: Stulte enim, inquit illa, o Thales, coelum videre studes, qui non videris quod erat ante pedes. Ergo si hominem hunc adducas in curiam aut ad praetorem aut item in concionem, iubeasque de iis dicere quae tractentur quaeque ante oculos interque manus sint, haesitet, titubet, stupeat, caliget, quasi volucris sit implicita visco, quasi ad solem vespertilio, risumque de se praebeat non uni thressae ancillulae, sed lascivis ipsis pueris abacum conscribellantibus, ita ut ab eis vix barbam quoque illam suam defendat baculo. Quod si quis eumdem convicio feriat, tacet, mutus est, nihil habet omnino quod respondeat; etenim aliorum nescit errata, nec in cuiusquam vitia inquisivit. Tum si quis laudat sese praemodum atque effert, auscultante ipso, si quis regem tyrannumve aliquem beatum praedicat, si quis latifundia mille iugerum possidere se iactat, si quis generis claritudinem repetit a tritavo; desipere hos omneis putat et effusius ridet, nescio utrum quia nimis insolens an quia delirus. Talis profecto est, inquies, praeclarus iste tuus philosophus, non minus credo a te sine causa quam sine fine laudatus. Quid ad haec dicam? quid respondebo? Equidem cuncta esse fateor veriora veris. Nescit forum philosophus, nescit lites, nescit curiam, nescit hominum conventicula, nescit flagitia: partim aliena putat haec a se, partim minuta nimis et pusilla; quocirca despicit, ac turbae hominum sordidae relinquit, ut quibus idoneus esse possit etiam quilibet e populo. Themistocles ille dux magnus, cum caesas a se in littore barbarorum copias inspectaret, monilia forte quaedam et armillas aureas iacentes conspicatus, praeteriens ipse, comiti cuidam suo monstravit, et: - Tolle, inquit, illa tibi; non enim tu es Themistocles. - Ita ergo et istis abstinet philosophus, ut vilibus, ut parum se dignis. Adeoque interdum nescit ea, ut etiam nescire se nesciat: peregrinatur enim semper illius animus, et multa levatus aura, quasi ille Dircaeus Horatii Cycnus, tendit in altos nubium tractus; ac coeli terraeque mensor, et naturae conscius,

 

Dum totum longe et late circumspicit orbem,

Effugiunt curas inferiora suas.

Ovidii, Trist., II.

 

An vero ille aliud regem putabit, quam subulcum aut opilionem aut bubsequam? sed eo peiore conditione, quo peioribus imperat: peiores enim bestiis, etiamque immanibus, imperiti sunt homines. Itaque nihil ille aliud moenia civitatum quam septa aliqua putabit et caveas, quibus efferi illi greges includantur. An ei magna esse videbuntur agri mille iugera, cui terra ipsa puncti instar videtur? An is non eum deridebit qui se generosissimum putet, quod avos quinque forte aut sex nobiles numeret et divites? cum sciat in stemmate cuiusvis et serie generis prope innumeros inveniri et servos et barbaros et mendicos; nec esse regem quemquam qui non sit e servis natus, nec item servum cui non origo sint reges. Omnia enim ista, quae distant, longa aetas miscuit. Sed imaginem volo vobis elegantissimam referre, Iamblichi illius platonici, quem veteris Graeciae consensus vocare divinissimum solet. Finge, inquit, tibi spatiosam quampiam speluncam, recedentem quam maxime introrsus, cuius excelsae ad lumen pateant fauces. In eius autem speluncae penetralibus fac esse hommes, qui ab ipsa usque infantia illic sederint, habiti semper in vinculis atque his ita adstricti, ut neque ad fauces illas convertere se neque; commovere quoquam, sed nec intueri quicquam valeant nisi, quod a regione sit. A tergo autem, supraque eos, procul maximus quispiam luceat ignis, interque ignem ipsum et quos diximus vinctos via sit, quasi sublimis et alte pensilis, iuxtaque viam paries. Tum per eam viam gradiantur plurimi, vasa instrumentaque alia manibus gestantes et animantium effigies vel lapideas vel ligneas vel materia quavis alia: quae tamen gestamina omnia, dum transferuntur, extent supra eum quem diximus parietem; qui autem homines illa baiulent, alii quidem taceant, ut fit, alii inter se colloquantur. Denique sit scena ista omnis, quasi cura praestigiatores, interiecto velo, supra id velum minutas quasdam nobis ostentat imagunculas quasique pupas, ridicule loquaces ac gesticulatrices, rixantes inter se concursantesque per ludicrum. Quid autem sibi, inquies, vult imago haec tam exquisita tamque absona? Dicam. Credamus nunc eos homines, quos dixi, immobiles et adstrictos vinculis, esse haud absimiles nobis. Quid igitur hic videbunt? Se quidem certe ipsos non videbunt: sed nec inter se vincti vinctos, nec item gestamina illa; nam et sunt ipsi in tenebris, et respectare nequeunt. Puto autem videbunt umbras eas tantum, quas ille ignis, quem diximus, in adversam speluncae frontem iaculetur. Quod si colloqui etiam illos inter se contingeret, credo umbras ipsas veras plane esse res dicerent. Caeterum si vocis etiam imago illa ludibunda, quae graece Echo dicitur, colloquentibus iis qui praetereant, in ipsa illa antri fronte, resonet ac resultet; an censes alium loqui putaturos quam ipsam illam umbram quae transeat? Equidem non arbitrer. Immo vero opinor nihil omnino esse verum suspicaturos, praeter umbras. Sed agedum, solvamus nunc eos et eximamus vinculis, atque a tanta, si possumus, insipientia vindicemus. Quid eveniet? Credo ubi cuiquam ipsorum manicas atque arcta vincula levari iusseris, ubi surgere ocyus ac respicere et ingredi et spectare lucem coëgeris; angetur primo et radiis oculos praestringetur, nec aspicere illa poterit quorum imagines hactenus aspexerat. Quod si quis hunc hominem sic alloquatur: Heus tu, nugas antehac vidisti, res ipsas nunc vides; praeterea si res ei ostendens ipsas, interroget quid unaquaeque illarum sit; nonne hunc tu putas haesitabundum diu et ancipitem, veriora fuisse illa tamen pertinaciter crediturum quae prius cernebat, quam quae nunc ostendantur? Quid si quis eumdem cogat egredi aliquando ad puram lucem, nonne oculos ei credimus dolituros? nonne aversaturum radios, coniecturumque se in pedes quantum queat, ut ad simulacra illa sua revertatur quamprimum? quis dubitet? Age, si quis per ardua illum et acclivia vi protrahat ad lumen, nonne indignabitur homo et reluctabitur? Moxque sub auras plane evectus, torquebit aciem prorsus, ut ille Herculis Cerberus; nec ferre diem, nec illa intueri quae dicantur bona poterit, nisi paulatim quidem assueverit. Ergo umbras primum cernet, dein solis in aqua simulacrum, tum corpora ipsa fulgoris immunia; post haec autem etiam in coelum tollet oculos, ac noctu primum suspiciet lunam et stellas, mox etiam interdiu ad ipsum solem dirigere audebit obtutum: cogitabitque secum, scilicet hunc esse qui tempora distinguat quique anni vices peragat, hunc eorum quoque esse auctorem quae ipse antea in antro illo tetro spectare erat solitus. Cedo, quid hic volutabit animo? quid faciet? quoties carcerem caecum, quoties vincula, quoties vere umbratilem sapientiam, recordabitur? Equidem puto gratias diis aget magnas, ingentes, quod inde se emerserit tandem; dolebitque vicem sociorum, quos in tantis reliquerit malis. Quod si etiam in spelunca laudari praemiisque affici et honoribus consuevissent quicumque simulacra illa acutius viderent, aut qui facilius meminissent quae priora ex his quae posteriora quaeve simul excucurrissent, aut item qui quasi addivinarent quae proxime subitura his forent, an eventurum putamus unquam, ut honores illos ut laudes ut praemia noster iste concupisceret, aut his denique invideret qui consecuti illa fuissent? Non puto: quin potius credo, ultra Sauromatas fugere ei liberet et glacialem Oceanum, quam vel re gnare inter istos. Verum redeat iam hic idem, quasi postliminio, ad illam ipsam sedem inamoenam et caecam, nonne ipse iam caecutiet, a sole profectus in tenebras? nonne si certamen forte ibi ponatur, quis omnium acutissime umbras easdem cernat, superabitur hic noster et erit omnibus deridiculo? Sic ut uno ore vincti illi clament caecum revertisse in speluncam socium, periculosumque esse iter foras: tum si qui solvere iterum aliquem ex ipsis tentent atque ad lucem producere, resistat ille scilicet quisquis fuerit manibus ac pedibus, et trahentium sese etiam, si possit, in oculos involet unguibus. Interpretarer sane imaginis huius sensum, nisi apud vos loquerer, Florentini, magno homines ingenio magna solertia. Nunc illud tantum admonebo: vinctos in tenebria homines nullos esse alios quam vulgus et ineruditos; liberum autem illum, clara in luce et exemptum vinculis, hunc esse ipsum philosophum de quo tamdiu loquimur. Atque utinam is ego essem! non enim tam metuo invidiam crimenque nominis huius, ut esse philosophus nolim si liceat.

 

III. Sed audire iterum videor Lamias illas, ita mihi, ad haec tam multa tamque alte repetita, breviter et aculeate respondentes: Frustra, Politiane, laboras, ut auditoribus bis probes ac declares philosophum te non esse. Nihil est, quod metuas; nemo tam stultus, ut hoc de te credat: nec autem ipsae, cum te repente prodiisse philosophum dicebamus (quod te, ut videmus, verbum nimis urit), hoc videlicet sentiebamus, esse te philosophum; nec ita imperitae aut praeposterae sumus, ut philosophiam tibi obiectaremus pro crimine; sed illud indignabamur, facere te, ne graviore utamur verbo, subarroganter, qui triennio iam philosophum te profitearis, ac nunquam scilicet ante id tempus operam philosophiae dederis. Ob id enim nugatorem quoque te diximus, quod illa diu iam doceas quae nescias, quae non didiceris. Audio equidem nunc vero et intellego quid dicatis, quid sentiatis, bonae Lamiae: sed vicissim vos quoque audite me parumper, si vacat. Ego me Aristotelis profiteor interpretem: quam idoneum, non attinet dicere; sed certe interpretem profiteor, philosophum non profiteor. Nec enim si regis quoque essem interpres, regem me esse ob id putarem. Nec apud nos Donatus, puta, et Servius, apud Graecos Aristarchus et Zenodotus, continuo se poetas profitentur, quoniam quidem poetas interpretentur. An non Philoponus ille, Ammonii discipulus Simpliciique condiscipulus, idoneus Aristotelis est interpres? at eum nemo philosophum vocat, omnes grammaticum. Quid non grammaticus etiam Cous ille Xenocritus, et rhodii duo Aristocles atque Aristeas, et alexandrini item duo Antigonus ac Didymus, et omnium celeberrimus idem ille Aristarchus? qui tamen omnes (ut Erotianus est auctor) Hippocratis interpretati sunt libros; sicuti alii quoque quos Galenus enumerat; nec eos tamen quisquam medicos esse ob id putat. Grammaticorum enim sunt haec partes, ut omne scriptorum genus, poetas, historicos, oratores, philosophos, medicos, iureconsultos excutiant atque enarrent. Nostra aetas, parum perita rerum veterum, nimis brevi gyro grammaticum sepsit: at apud antiques olim tantum auctoritatis hic ordo habuit, ut censores essent et indices scriptorum omnium soli grammatici, quos ob id etiam criticos vocabant; sic ut non versus modo (ita enim Quintilianus ait) censoria quadam virgula notare, sed libros etiam qui falso viderentur inscripti, tanquam subdititios, submovere familia permiserint sibi; quin auctores etiam quos vellent aut in ordinem redigerent, aut omnino eximerent numero. Nec enim aliud grammaticus graece, quam latine litteratus: nos autem nomen hoc in ludum trivialem detrusimus, tanquam in pistrinum. Itaque iure conqueri nunc litterati possent et animo angi, quo nomine Antigenides ille tibicen angebatur. Ferebat Antigenides parum aequo animo, quod monumentarii ceraulae tibicines dicerentur: indignari litterati possunt, quod grammatici nunc appellentur etiam qui prima doceant elementa. Caeterum apud graecos hoc genus non grammatici sed grammatistae, non litterati apud latinos sed litteratores, vocabantur. Verum alias de grammaticis: nunc ad me redeo. Non scilicet philosophi nomen occupo ut caducum, non arrogo ut alienum, propterea quod philosophos enarro. Rogo vos, adeon'esse me insolentem putatis aut stolidum, ut si quis iurisconsultum me salutet aut medicum, non me ab eo derideri prorsus credam? Commentarios tamen iamdiu (quod sine arrogantia dictum videri velim) simul in ius ipsum civile simul in medicinae auctores parturio, et quidem multis vigiliis; nec aliud inde mihi nomen postulo quam grammatici. Hanc mihi rogo appellationem nemo invideat, quam semidocti quoque aspernantur, ceu vilem nimis et sordidam. Euge, inquiunt Lamiae, concedimus ut vocere grammaticus, non tamen ut et philosophus. Quomodo enim tu philosophus? qui nec magistros habueris, nec id genus unquam libros attigeris: nisi si fungino esse genere philosophos credis, ut una eos pluvia statim procreet, aut terrigenis illis similes, quos poetae de glebis protinus et sulcis cum clypeo producunt et galea. Num forte illud dices, te tibi ipsum fuisse magistrum, sicuti de se aiebat Epicurus? aut noctu inspiratam tibi divinitus philosophiam, sicuti Aesopo fertur? Urgent me nimis hae Lamiae; itaque non iam cum illis agam, sed vobiscum, quos mihi fore arbitror aequiores. Nec autem allegabo nunc vobis familiaritates, quae mihi semper cum doctissimis fuere philosophis; non etiam extructa mihi ad tectum usque loculamenta veterum commentariorum praesertimque graecorum, qui omnium mihi doctores prestantissimi videri solent. Sed ita vobiscum paciscar: si nullus in nostris aut scriptis aut sermonibus odor est philosophiae, nemo me audisse philosophos aut eorum attigisse libros arbitretur; sin plurima sunt in eis quae sectam redoleant aliquam, tunc me, si non peperisse ipsum talia, saltem didicisse credite a doctoribus. Quod si vituperantur ii qui multa spondeant antequam praestent, cur ego vicissim non lauder qui prius hoc praestiterim, quantuluncumque est, quam omnino unquam spoponderim? Oves, inquit stoicus Epictetus, in pascua dimissae, minime apud pastorem suum gloriantur vespere, multo se pastas gramine, sed lac ei affatim vellusque praebent. Ita nec quisquam praedicare ipse debet quantum didicerit, sed quod didicerit afferre in medium. Quod ego procul dubio et fecisse hactenus et facturus deinceps videor, approbantibus Musis,

 

Quarum sacra fero, ingenti perculsus amore.

Vergilii, Georgic., II.

 

Quare, quoniam libros Aristotelis de Moribus iampridem, proxime autem Porphirii Quinque Voces, et Aristotelis eiusdem Praedicamenta, cum Sex illis Gilberti Poretani Principiis, libellumque qui dicitur Perihermenias; tum velut extra ordinem Sophisticos Elenchos, intactum ab aliis opus et pene inenodabile; sum publice interpretatus; vocant ecce me nunc eundem ad se Resolutoria duo volumina, quae Priora vocantur, in quibus omnis recte ratiocinandi regula continetur. Qui quanquam libri spinosiores alicubi sunt et multis rerum verborumque difficultatibus involuti, tamen ob id eos etiam libentius alacrius animosius aggredior, quod fere in omnibus gymnasiis a nostrae aetatis philosophis, non quia parum utiles sed quia nimis scrupolosi, praetereuntur. Quis mihi igitur iure succenseat, si laborem hunc interpretandi difficillima quaeque sumpsero, nomen vero aliis philosophi reliquero? Me enim vel grammaticum vocatote, vel, si hoc magis placet, philosophastrum, vel ne hoc ipsum quidem. Caeterum volo ut hic iam noster sermo, simplex, ut videtis, et humi repens, quemadmodum a fabella coepit, ita desinat in fabellam. Siquidem, ut Aristoteles ait, etiam philosophus natura philomythos, idest fabulae studiosus est: fabula enim admiratione constat; admiratio philosophos peperit. Sed audite iam fabellam. Aves olim prope universae noctuam adierunt, rogaruntque eam ne posthac in aedium cavis nidificaret, sed in arborum potius ramis atque inter frondes, ibi enim vernare suavius. Quin eidem quercum modo enatam, pusillam tenellamque adhuc, ostendebant, in qua scilicet molliter, ut aiebant, et sidere ipsa aliquando noctua et suum sibi construere nidum posset. At illa facturam se negavit: quin invicem consilium dedit iis, ne arbusculae illi se crederent; laturam enim quandoque esse viscum, pestem, videlicet avium. Contempsere illae, ut sunt leve genus et volaticum, sapientis unius noctuae consilium. Iam quercus adoleverat, iam patula, iam frondosa erat: ecce tibi aves illae omnes gregatim ramis involitant, lasciviunt, subsultant, colludunt, cantillant. Interea quercus ea viscum protulerat, atque id homines animadverterant: implicitae ergo repente ibi omnes pariter misellae; ac frustra eas sera poenitentia subiit, quod salubre illud consilium sprevissent. Atque hoc esse aiunt cur nunc aves omnes, ubi ubi noctuam viderint, frequentes eam quasi salutant, deducunt, sectantur, circumsidunt, circumvolitant; etenim consilii illius memores, admirantur eam nunc et sapientem, stipantque densa caterva, ut videlicet ab ea sapere aliquando discant. Sed opinor frustra, immo vero etiam interdum cum magno ipsarum malo: nam veteres illae noctuae revera sapientes erant; nunc multae noctuae sunt, quae noctuarum quidem plumas habent et oculos et rostrum, sapientiam vero non habent.

Dixi.


 

 

ANGELO POLIZIANO

 

LA STREGA

PRELEZIONE ALLE «PRIORA» D'ARISTOTILE

 

 

 

 

 

Contiamo un po' due favole, ma senz'uscir del soggetto, ex re, come vuole Orazio; ché anche le favolette che si lasciano alle vecchierelle, possono esser talvolta non pure principio ma e istrumento di filosofia. Signori, avete voi sentito mai nominare la Strega? A me quand'ero piccolino la nonna raccontava di certe Streghe, che stanno ne' boschi e mangiano i bambini che piangono. Figuratevi che diavoleria, che spauracchio, era per me allora la Strega! Anche oggi a Fonte Lucente, come si chiama vicino alla mia villetta di Fiesole un ruscello che in quelle segrete ombre si nasconde, le donnicciuole che vengon per l'acqua dicono esserci il ritrovo delle Streghe. O che cosa è ella mai questa Strega? Plutarco da Cheronea, giudizioso non men che dotto, scrive che le Streghe hanno gli occhi posticci, cioè da cavare e mettere a posta loro; come gli occhiali i vecchi un po' cagionevoli di vista, che quando voglion vedere qualche cosa se gl'inforcano sul naso com'un paio di cesoie, veduto il fatto loro li ripongono nel cassetto. E' c'è anche chi adopra i denti così posticci, e la sera se li leva né più né meno che i panni; e le vostre donnette, o mariti, non fanno lo stesso di quelle loro trecce e de' ricci? Dunque la Strega tutte le volte ch'esce di casa, si mette i su' occhi, e girella per le piazze, per le strade, pe' canti, pe' chiassi, per le chiese, per le stufe, per le taverne, per tutti i ritrovi; e tutto aocchia, tutto fiuta, e fruga e scova, per nascondere ch'uom faccia. Le sono occhiate da nibbio, o da spia, come di quella vecchia fantesca in Plauto. Vi so dir io che la trova il pel nell'ovo, che la ficca il naso in tutti i buchi. Ma come torna a casa, appena è sulla soglia, si cava gli occhi e se li caccia in tasca: cosicchè in casa è sempre cieca, fuori occhiuta sempre. Che fa ella in casa? domanderete. La si sta a sedere filando, e ogni tanto canticchia. Di grazia, non ne avete mai vedute, o Fiorentini, di coteste Streghe, che s'occupano de' fatti altrui, scambio di badare a' proprî? - No? - E sí, che per le città e' se ne trova parecchie, e anche qui in Firenze. Vero è che vanno attorno in maschera; sicché tu le pigli per uomini, e sono Streghe. Or alcune di costoro, vedutomi a caso passare, si fermarono; e facendo atto di conoscermi, mi squadrarono ben bene come, fa chi compra; poi tra loro, con certe smorfie bieche: - Gli è il Poliziano, bisbigliavano, proprio lui; come! quel cantastorie, che tutt'a un tratto ci scappa fuori filosofo! - E con queste parole volaron via, come vespe dopo lasciato il pungiglione nella ferita. Ma quanto all'essere io uscito filosofo a un tratto, non so quel che le si volessero dire: se disprezzassero in generale lo esser filosofo, che io non sono certamente; o me che voglia farla da filosofo, senz'averne le qualità. Vediamo dunque: I, Che sia questo animale chiamato dagli uomini filosofo; che vi parrà chiaro non essere io quello. Ciò non dico perché mi creda che voi lo crediate, ma perché non avvenga ad alcuno mai di crederlo; e neanche per vergogna di quel nome, se al nome rispondessero i fatti, ma perché non mi piace toccare i titoli altrui,

 

Per non rimaner poi come cornacchia,

Quando gli augei richiederan le penne.

 

II, Se l'esser filosofo sia turpe cosa e cattiva, e mostreremo di no. III, Diremo poche parole di noi e di queste nostre lezioni.

 

 

 

 

 

I. C'era una volta un tale di Samo, che teneva scuola, il quale andava sempre vestito di bianco e in zazzera, aveva una bella, coscia d'oro, ed era nato e rinato più d'una volta. Il suo nome era Ipse; almeno così lo chiamavano i suoi scolari: ai quali, appena ammessi alla scuola, egli per prima cosa cavava la lingua. Se vi dico i suoi insegnamenti, vi fo scompisciar dalle risa; tuttavia abbiatene un saggiuolo. Non bucare il fuoco con la spada: non passar la misura della stadera: non mangiar cervello; e neanche cuore: non seder sopra lo staio: trapianta la malva, ma non la mangiare: non parlar di contro al sole: cansa la via maestra; va' per le scorciatoie: quando t'alzi di letto, abballina le materasse, che non ci resti l'impronta del tuo corpo: non portar anelli: anche fa' che non resti nella cenere l'impronta della pentola: che le rondini non t'entrino in casa: non pisciar di contro al sole: non ti specchiare al lume di lucerna: calza prima il piè dritto; e lava prima il manco: non pisciare su' ritagli delle tue unghie e de' capelli, ma sputaci. Costui anche si astenne sempre dalle fave, come gli Ebrei dal porco. Quando si abbatteva in un bel gallo con le penne e l'ali bianche, e' gli poneva amor carnale come a fratello. Se non fosse un certo bolli bolli di risa che mi par di sentire, i' avrei altro da contarvi di lui; pure ve lo dirò, e voi ridete a vostra posta. Sappiate ch'egli insegnava alle bestie, così brade come domestiche. E si racconta dell'orsa di Puglia, la quale era di spaventosa grandezza e crudelissima e facea macello di greggi e di persone, che il nostr'uomo (se s'ha a dire ch'e' fosse uomo) l'ebbe bellamente a sé, le fece due carezze, se la tenne in casa un po' di tempo a pane e frutta; poi, dandole licenza, si fece promettere che d'allora in poi la non farebbe più male ad alcuno. E di fatto l'orsa chiotta chiotta si rinselvò ne' suoi monti, senza toccar mai più nessun animale. O la storia del bue la volete sentire? Passeggiando per la campagna di Taranto, veduto un bue al pascolo che mangiava certe fave ancor verdi, pregò il villano facesse avvertita la sua bestia di pascere altrove. Il villano malizioso gli risponde: I' non so la lingua bovina, io; diglielo tu da te, se sai. L'altro s'avvicina subito, sta un po' a parlottare negli orecchi al bue; e n'ottiene che non solamente per quella volta, ma e allora e poi sempre rinunziasse alle fave. Il qual bue, depositato come sacro nel tempio di Giunone a Taranto, vi rimase a invecchiare dolcemente, ingrassato a pietanze di cucina che gli offeriva la folla degli adoratori. Questo Ipse adunque, professore e spacciatore di tanto portentosa sapienza, domandato una volta da Leonte signor di Fliunte che razza d'uomo fosse, rispose: Io sono un filosofo. E richiesto da capo del significato di quella nuova parola, ch'egli s'era coniato lì per lì, prese a dire: «La vita umana è come un mercato, tenuto con apparato splendidissimo di pubblici giuochi e concorso di tutta la Grecia. E' ci pioverà gente d'ogni parte, chi per una chi per altra cagione. Alcuni per metter su rivendita di loro ciarpe, i quali rizzeranno per la piazza trabacche e padiglioni, come lacciuoli e reti tese a' quattrinelli. Altri per fare anche questa volta mostra di sé e delle virtù sue diverse: chi a lanciar il disco, chi a sollevar pesi a braccio fermo, chi a far salti mortali, chi ad atterrare nella lotta, chi a trasvolare nelle corse; ivi il funambolo cammina in bilico, il saltatore si scaglia, il prestigiatore giuoca di mano, il ciurmatore si gonfia, l'indovino sproposita, il cerretano spaccia fiabe, il saltimbanco la dà a bere, il gladiatore schermisce, gli oratori snocciolano gentilezze, i poeti bugie. Altri infine, più liberalmente educati, verranno a' giuochi per vedere il paese, conoscer la gente, le arti, gl'ingegni, studiar le opere de' migliori maestri. Così è della vita: nella quale gli uomini si trovano avere variamente disposti gli animi; e tale desidera danari e far bella vita, quegli ha cupidigia di signoria e di comando, uno è punzecchiato da qualche ambizioncella, un altro è lusingato da' piaceri del senso. Ma eccellenti sopra tutti e perfetti si devon dire coloro che si stanno contenti alla speculazione del bello; e contemplano il cielo, il sole, i cori delle stelle: il sole, fonte originale di luce; la luna, mutabile e incostante, che l'attinge da lui; le stelle, quali erranti e quali fisse, tratte pur tutte in giro. Stupendo ordine, che tiene la sua bellezza dalla partecipazione di quel primo intelligibile, ch'io pongo essere la natura de' numeri e delle proporzioni; la quale scorrendo e penetrando per l'universo, lega tutte le cose in vincoli arcani d'ordine e di convenienza. Or io dico che ci ha una scienza delle cose, in quella prima loro derivazione, cioè belle, divine, vere, normali, la quale è detta sofia (che vale sapienza); e lo studioso di sofia chiamo filosofo.» Ne' tempi antichissimi soleano chiamarsi sapienti anche i meccanici artefici; onde Omero dà questo titolo al legnaiuolo. Fu un vecchio Ateniese, che con le spalle si vantaggiava d'un tratto sugli altri, così ci dicono, e forse figliuolo d'Apollo, il quale tolse il nome di sapienza alle arti che o per necessità o per comodo o per ornamento o per sollazzo o per aiuto servono alle occorrenze della vita. E stabilì doversi chiamare discipline filosofiche: prima, l'Aritmetica; la quale diceva non potersi levar di mezzo, senza che ne vada in malora l'umana ragione: e intendeva non scienza di numeri materiale, ma l'origine e la potenza del pari e dell'impari, studiata rispetto alla natura delle cose. Poi la Teogonia, la Zoogonia, e l'Astronomia: quelle, che cercano la generazione degli dei e degli animali; questa, il corso delle stelle, il circuito della luna che determina i mesi e produce i plenilunî, il giro del sole che regola i solstizi del verno e della state, e alterna il giorno alla notte, e l'una all'altra le quattro stagioni; e le cinque stelle erranti viaggiare con norma certa di movimento e di progresso e di quiete, e le fisse rotare tutte in contrario senso col cielo stesso mirabilmente veloci. Poi la Geometria (così detta impropriamente) piana e solida, che trova la somiglianza delle quantità, la natura delle proporzioni; primo fondamento della scienza musicale. Ma di principal necessità la Dialettica, che è l'arte di distinguere il vero dal falso e questo combattere; arte, non artifizio né coloratura falsa di parole, ché allora va chiamata ciarlataneria. Questa esser la via da battere, chi voglia filosofando giungere alla conoscenza di quella natura, che sempre è e di mezzo al corrompersi e al generarsi delle cose rimane; queste discipline, per fatica che costino, doversi imparare; o altrimenti, il filosofo si voti a qualche santo. Anco affermava il nostro vecchio che il filosofo dev'esser nato di sacro matrimonio, intendendo che sia di buona famiglia; perché, secondo il proverbio, non d'ogni legno, diremmo noi, se ne cava un Cristo. E come i rami e i germogli sconci e torti da natura non puoi raddirizzarli mai, per tentare e piegar che tu faccia, che non riprendano subito la loro naturale sconcezza, così chi bassamente è nato ed ebbe educazione volgare, in cose dappoco ed in vili operazioni tien fitto l'animo, né sa inalzarlo né andar diritto e libero. E se quei d'Elide e di Pisa, dove si celebravano i giuochi olimpici, prescrivevano niuno potesse ignudarsi pe' giuochi, che non avesse dimostrati netti d'ogni macchia i proprî genitori e gli avi; ed era pure gara di corpi non d'intelletti, e premio non altro che una corona d'ulivo; come non s'avrà cura di ciò (diceva il vecchio) quando è gara di virtù? «Il filosofo (seguitava) ha da essere egli stesso indagatore amoroso di verità, e aver molti nel medesimo studio compagni e aiutatori. Perocché è nella filosofia come nella caccia: a mettersi soli sulle tracce d'una fiera, gli è difficile o impossibile acchiapparla; di bella compagnia, la si rinserra agevolmente nel suo stesso covaccio: e il filosofo, come cacciator della verità, trova pur troppo frane e dirupi, e selve involte e oscure, che da sé solo non supererebbe. Deve il filosofo, come hanno i loro stemmi le nobili famiglie, i Seleucii l'àncora, i Pelopidi la spalla d'avorio, gli Enobarbi la barba rossa, aver anch'egli la sua divisa; e questa sia: Amare il vero, odiare il falso. Non che talvolta qualche bugia non possa cadergli in acconcio, come se rimpicciolirà sé e le cose proprie; che è la elegante ironia con cui Socrate combatteva gli enfiati Sofisti, facendo il semplice; per mostrar loro quanto ne sapessero poca, se anche un semplice bastava a confutarli. Non parlo di quelli sfacciati che si fanno ciò che non sono a mille miglia; razza molesta dovunque si trovino, specie poi. in questi studi. Danari non deve desiderare il filosofo, né cercar più di quello che occorra a studiare agiatamente. Non merita la nostra stima chi si lascia abbagliar dall'oro, chi mercanteggia la fede e l'onore: e l'oro prova l'uomo, come il fuoco l'oro. Non spierà ne' fatti altrui, curioseggiando e frugando (come le Streghe che si diceva noi); né cercherà di farsi padrone temuto de' segreti d'una famiglia. Rammenti la favola del savio Esopo. Ciascun nomo ha due bisacce o tasche: una davanti e una di dietro, l'una pendente innanzi al petto e l'altra su le spalle. Vizi di qua e vizi di là, ma davanti gli altrui e i proprî di dietro. Ond'è che questi non si vedono, e quelli sì. Oh rivoltasse Domeneddio codeste bisacce, che si vedessero i proprî e non gli altrui!» Tale ci adombrò l'immagine del vero e legittimo filosofo questo vecchio Ateniese, che di tutta la testa e anche di tutto il petto si vantaggiava su la turba. E per lui, ei diceva, vivere è un meditare la morte; e pure più di tutti gli altri uomini vive lieto e felice: ma di cosiffatti se ne trova proprio pochissimi; e' son più rari de' corvi bianchi. - Or che v'ho descritto il Filosofo, o non sarei pazzo da catene se vi dicessi o mi credessi d'esser io quello? io, che le discipline necessarie a filosofo ho sol lievemente sfiorate; e de' costumi e virtù che v'ho detto, mi sento pur troppo averne poco o nulla?

 

II. Ma pognamo ch'io sia. Me ne vorreste dar carico? la filosofia è ella un'arte di vanità o di tristizia? C'è stato chi l'ha giudicata così, specialmente fra i potenti. L'imperatrice Agrippina svolgeva il figliuol suo Nerone dallo studio della filosofia, dicendo: Che se n'hann'eglino a fare gl'imperatori? Domiziano cacciò da Roma e d'Italia i filosofi, non per altro delitto che questo d'essere filosofi. A Socrate, che può chiamarsi il padre della filosofia, gli Ateniesi dettero la cicuta. La fiorentissima città d'Antiochia si rovesciò con ingiurie e cavillazioni contro l'imperatore Giuliano, sol perch'egli era filosofo e, come i vecchi filosofi, teneva la barba lunga. E quel re barbaro che avea decretato si bruciassero tutti i libri dei filosofi? e lo faceva, se non era Algazele che nel ritraesse, con certa pia sebbene poco ingegnosa finzione. Ma di questi niuna meraviglia. Viziosi e scellerati, corrotti nella lussuria e nelle delizie, come non aver a noia la gravita onesta della filosofia? Meraviglia fa, piuttosto, ch'essa sia stata combattuta spesso da dotti uomini, e per giunta dabbene; e più che meraviglia sdegno, che i combattitori n'abbiano avuto gli applausi e le lodi grandi. Ortensio Romano, eloquentissimo e nobilissimo, perché disse male della filosofia si ebbe da Cicerone un libro intitolato nel suo nome, non piccolo accrescimento di gloria nella posterità. Di Dione da Prusa, che primo acquistò il nome di Boccadoro, nessuna delle molte orazioni parve così eloquente come quella che è contro i filosofi. E Aristofane, autore dell'antica commedia, in nessuna delle sue fece prova di tanta grazia e acutezza quanto nelle Nuvole; lepidissima satira del filosofo Socrate, che vi è descritto misurare i salti d'una pulce. E quella orazione di Aristide contro Platone per quattro maggiorenti Ateniesi, mi pare gli faccia più onore di quant'altre ne scrisse, che sono assai; e sì che la manca di artificî, e dalle forme retoriche si allontana, ma certa segreta e fiorente bellezza e leggiadria, fin ne' vocaboli e nella dicitura, la fa meravigliosamente piacere. Finalmente Timone di Fliunte quanta fama anch'egli non si guadagnò dando la berta a' filosofi, con quella sua mordace scrittura intitolata le Beffe! Ma troppo sarebbe se una cosa s'avesse subito a giudicar cattiva perché alcuni la biasimano: come se il dolce non restasse il migliore di tutti i sapori, perché ad alcuni ancorché sani disgusta. Queste cicalate e chiacchiericci son come l'ombra del corpo nostro: al quale non fa nulla ch'essa cresca o scemi, ché e' si riman pure lo stesso; così il dir della gente, o in bene o in male, non fa l'uomo né migliore né peggiore di quel che sia veramente. Fatto sta che è la filosofia, che educa l'anima alla virtù; e come l'anima ci fa vivere, così la virtù nell'anima fa buona la nostra vita: al modo stesso che con gli occhi vediamo, con gli occhi buoni vediamo bene. Gli odiatori di virtù, i viziosi, debbono di necessità disprezzare la filosofia. E qui m'occorrono alle mente certe auree sentenze del pitagorico Archita, le quali chieggo licenza di tradurvi a lettera, scegliendole dal suo libro della Sapienza. «La sapienza, dic'egli, sta sopra a tutte le umane cose; come ai sensi la vista, alle facoltà animali la mente, ai pianeti il sole: la vista, che si stende lontano ad abbracciare più forme e diverse; la mente, quasi regina, ragionando e imaginando opera, ed all'anima è vista e potenza d'ogni cosa buona; il sole, occhio egli e mente della natura, pel quale tutte cose si vedono, si producono, si nutriscono, s'aumentano, si riscaldano. E sopra tutti gli animali sapientissimo l'uomo, per la virtù che ha di studiare nel creato e trarre d'ognidove scienza e cognizione; poiché in lui il Signore Dio impresse e suggellò, quasi universal tipo, la ragione, nella quale, come i suoni hanno i loro proprî organi, così le specie delle cose tutte avessero luogo distinto, e i nomi e le parole significato.» Sin qui Archita. Io direi di più, che chi non cura la filosofia non cura la propria felicità. Infatti a voler essere felici, bisogna possedere beni assai; ma possederli di guisa che ci sian utili, ciò è poterli usare; e del buon uso sola maestra è la scienza: or la filosofia non è appunto studiare o possedere la scienza? per divenir felici e' ci abbisogna dunque filosofia. Ancora, cureremo le cose nostre, come il corpo e l'avere; e ciò che è noi stessi, lo spirito, che si cura con la filosofia, come con la medicina la persona, lo trascureremo? Nel quale delle tre sue parti, o facoltà che si chiamino, principali: ragione, ira, desiderio; quella sola divina, quasi brute le altre; carezzeremo, alleveremo il desiderio, fiera dalle cento teste; l'ira, leone arrabbiato; e quella che proprio è l'uomo, la ragione, la terremo sfinita, debole, semispenta? lasceremo strapparcela a prova dai due mostri, come l'Ippolito della favola, tagliare a pezzi, stracciare? Sia pure che non si voglia far vita solitaria, ma s'attenda a negozi in città: e in città che cosa troviamo? Arti che fanno ai comodi della vita; le quali ne adoperano altre, e poi da altre sono esse adoperate, da altre governate; e queste ultime più hanno in sé pregio ed eziandio utile. Or quella che sola addirizza il giudizio, che per istrumento ha la stessa ragione, per oggetto l'utile universale, la quale non è altro che la filosofia, non potrà dunque di sua natura tutte adoperarle o governarle? E ci vogliamo vergognare della filosofia? - Ma l'è troppo astrusa a studiarsi, direte. - Anzi, stando ai segni, delle discipline liberali è forse quella di più piana conoscenza; riuscendo meglio e più agevolmente note le cose che precedono che non quelle che seguono, e le più di lor natura compite che non le meno. E poi, come va che la filosofia in breve tempo, senza pure l'allettamento de' guadagni, toccò il suo fiore; e ogni gentile desidera aver agio di coltivarla? Non mostra questo ch'essa è piuttosto un piacere che una fatica? Aggiungete, che a cotesti studî di meditazione l'uomo può darsi ogni volta che gli piaccia, perocché né han bisogno d'esteriori istrumenti, né in luogo alcuno sconvengono: sii dove tu vuoi, la verità è lì sempre. Però se la filosofia non ha grandissima difficoltà ad apprendersi, neanche potrebbe arrivarsi d'un tratto; né si comunica a chi sonnecchia, ma vuol le sue veglie: e noi, dappochi!, neanche una particella di notte invernale veglieremmo per lei, noi che per amore d'un po' di vilissima ruggine passiamo le colonne d'Ercole, navighiamo fino all'Indie! E che nel filosofare sia piacere grandissimo, a meglio intendere, s'imagini un uomo ricco d'ogni ben di Dio, ma ignorante e scemo. Chi vorrebb'esser costui? Nessuno, mi penso; come a nessuno piacerebbe una perpetua ebrietà, o una perpetua fanciullezza, o il sonno perpetuo d'Endimione. Il sonno ha pure i suoi piaceri; ma falsi aombrati immaginarî, non veri effettivi espressi. Così la cagione perché quasi da tutti si tema la morte credo essere che ciascuno ha terrore di ciò che ignora, come di cosa oscura e tenebrosa; e, per l'opposto, piglia diletto di ciò che intende, come di cosa aperta e chiara. Così anche l'affetto reverente ai genitori penso sia gratitudine di quel singolare beneficio dell'averci essi aperti gli occhi al sole, alle stelle, a questa luce universale. Così ci compiacciamo più delle cose che più abbiamo in pratica; e più amiamo coloro coi quali abbiam fatto più lungo soggiorno; e nostre conoscenze chiamiamo comunemente gli amici. Se dunque le cose conosciute piacciono, come non piacerà l'atto stesso del conoscere e sapere? ma la massima conoscenza è nello studio della filosofia; ivi adunque, come a porto unico, conviene riposarsi chi voglia in questa vita fare e desiderare il vero e il buono. Considerate, di grazia, la vita degli uomini? che è ella poi in tutto, se non ombra vana, o, come potentemente dice Pindaro, sogno d'ombra? E l'antico proverbio: L'uomo è una bolla d'acqua. Deh quanto più robusto di noi, un elefante! quanto più veloce una lepretta! Questa superba gloria, che ci attrae furiosamente, oh come è misera cosa! anzi, nebbia e nient'altro: da lontano, ti pare un gran che; avvicinati, è sfumata. La bellezza e nobiltà della persona può far figura ai nostri deboli occhi; ma se, con acutezza di linee, potessimo spingerli a guardare fin dentro ai corpi, oh che tetro e sozzo e deforme spettacolo! oh come avremmo a schifo la più perfetta bellezza! Delle oscene voluttà non occorre ch'io parli, seguite sempre dal pentimento. Or via, mostratemi cosa al mondo stabile e durevole: se alcuna a noi par tale, è per nostra sciocchezza e perché la misuriamo alla vita nostra brevissima. Laonde non era poi del tutto assurda quella opinione d'alcuni antichi filosofi, che l'anime nostre son cacciate nei corpi, come in una prigione, a scontare la pena di gravi delitti; e a me pensando come l'anima sia congiunta e attaccata al corpo, distesa e spiegata per tutte le membra e quasi per i canali dei sensi, torna in mente il supplizio di quei meschini sudditi di Mezenzio, secondo canta Virgilio nostro:

 

Vivi a morti legava, e strettamente

Componea mani a mani e faccia a faccia;

Orrendo strazio! e in miserabil, sozzo

Amplesso lentamente gli uccideva.

 

Nulla adunque è nelle cose umane che valga la fatica d'un pensiero, salvo quella particella d'aura divina, secondo il bel detto d'Orazio, la quale in mezzo al cieco turbinio dà pure un governo sicuro alla vita mortale. Perocché nostro Dio è l'anima, Dio veramente; chiunque fosse che primo osò affermarlo, o Euripide o Ermotimo o Anassagora. - Ma la filosofia, si dirà, non offre nessun guadagno. - E che ho a cercar io di guadagno, quando la cosa è da se stessa guadagno? Dunque alla recita d'una commedia o d'una tragedia, alle lotte dei gladiatori, accorreremo in gran moltitudine di spettatori, senza nessun allettamento di guadagno; e al solenne spettacolo della natura universale ci dorrà assistere gratuitamente? - Ma la filosofia è oziosa, si contenta di contemplazioni. - Sì, ma è essa poi la norma d'ogni azione; come nel corpo umano la vista, che sebbene la non faccia opera alcuna, però, in quanto serve del continuo o a scorgere o a giudicare le cose, è tale aiuto a chi fa, ch'e' debba riconoscer non meno dagli occhi proprî che dalle mani. - Ma il filosofo è di natura ruvido e insocievole: non domandare a lui qual è la strada che mena in Piazza, né dove si raduni la Signoria, o dove il popolo concorra, o dove le liti si decidano; leggi, decreti, editti del suo paese, nulla conosce; le candidature, le adunanze, i banchetti, le merende, non se le sogna neanco; a ricercarlo de' fatti altrui, e le buone o cattive venture, e di quello le taccherelle della moglie, di questo del padre, di quell'altro le sue proprie, è come chiedergli

 

Di quante giacciano libiche arene

Nell'aromatico suol di Cirene.

 

Ma e il suo vicino l'ha egli mai guardato in faccia? sa egli s'è bianco o nero, se uomo o belva? Peggio ancora: non avverte pure quel ch'egli abbia dinanzi ai piedi. Così di Talete da Mileto si racconta, che caduto in un pozzo mentre considerava le stelle, s'ebbe le beffe della fantesca trace: - Che poco senno, o Talete, è a volere studiar il cielo, quando non vedi quel che hai tra' piedi! - Mena quest'uomo in Palagio, o al Potestà, o in Consiglio; digli che parli delle cose occorrenti alla giornata: ve' che s'impaccia, balena, perde il senno e la vista, pare un uccello su' panioni, un pipistrello di contro al sole. Altro che le risa della fantesca trace! egli avrà dicatti di salvarsi col bastone quella sua barba orrevole dai monelli scarabocchiatori d'abbaco. Prova a lanciargli un motto, a veder s'e'risponde. Ché! zitto com'olio. E che ha egli a rispondere, lui che non si cura de' fatti altrui e di fiscaleggiare sul prossimo? Ed è lui stesso, che se fra gli uomini sente chi recitarsi da sé il panegirico, chi lodar le beatitudini di re e principi, uno vantare i mille iugeri delle sue fattorie, un altro ripescare la nobiltà del proprio sangue nei bisavoli: - Oh che gabbia di matti! - esclama, e si caccia a ridere d'un tal suo riso tra l'insolente e lo sciocco. Ecco, direte, ecco questo messer lo filosofo, da te lodato; perché e di che lodato, sappitelo poi tu. - A tutto ciò come potre' io rispondere, quando non c'è cosa detta che non sia la verità stessa? verissimo, che il filosofo non sa straccio né di mercati, né di liti, né di Palagio, né di consorterie, né delle umane vergogne; reputandosi ad alcune di tali cose estraneo, ad altre superiore, e da doverle disprezzare e lasciarne la cura alla volgare turba, ché qualunque dappoco è da tanto. Il gran capitano Temistocle, sul campo di battaglia ch'egli avea coperto di cadaveri nemici, veduto per terra collane e cerchi d'oro, passa oltre, e volgendosi al compagno: - Raccatta, gli dice, tu che non sei Temistocle. - Così il filosofo le cose non degne di sé non tocca; e tanto cordialmente le sprezza, che di spregiarle neanco s'accorge; perocché l'animo suo continuamente va pellegrinando, e come del cigno di Dirce canta Orazio,

 

Per la profondità vasta de' cieli

Potente aura l'inalza;

 

e lassù donde gli si spiega innanzi l'universo e la natura si manifesta,

 

Mentre d'un guardo l'ampio orbe misura,

Sovrasta ad ogni men che nobil cura.

 

Qual differenza per lui tra un re e un guardiano di porci o di pecore o di buoi? peggio anzi esser re, che dee governare creature peggiori; essendo peggior delle bestie, anche delle feroci, un popolo ignorante: cosicché le mura delle città paiono al filosofo non altro che steccati e stalle, fatte per chiudere quelle greggie selvatiche. E che stima farà egli di mille iugeri di terra, se questa tutta intera apparisce a lui un picciol punto? E come non deriderà chi si vanta di gentilissimo sangue per aver cinque o sei avi nobili e ricchi? quando non ci è famiglia e blasone, che non debba aver avuto una schiera infinita di schiavi, di barbari, di miserabili; né re che non sia nato da schiavi, né schiavo che non discenda da re: gli uni e gli altri, oggi così distanti, mescolandosi insieme nelle tenebre secolari. Ma qui torna opportuna la elegante allegoria di Giamblico, filosofo platonico, che i Greci chiamavano a una voce divinissimo. Immaginatevi (egli dice) una grotta spaziosa, molto bene addentro incavata, che riceva luce per la propria bocca dall'alto. Nei recessi della grotta siano uomini a sedere, colaggiù posti dall'infanzia, incatenati e stretti in guisa che non possano né voltarsi verso la bocca della grotta, né altramente muoversi, né altro vedere se non in diritta linea davanti a sé. Sopra loro al di dietro, in lontananza, risplenda un gran fuoco; tra 'l quale ed essi corra una via elevata e come sospesa in alto, e presso a quella sia un muro. Passeggino per la via molti con vasi ed altri oggetti in mano, e figure d'animali o di pietra o di legno o di qualunqu'altra materia; e tutte queste cose ch'e' portano compaiano, mentre passano, su quel muro; e de' portatori, com' è naturale, alcuni tacciano altri parlino insieme. Sia insomma la scena, come quando i giocolieri, di dietro alla tenda, fan vedere i burattini, piccole figurine con loro attucci e cenni da ridere, che s'abbaruffano e si rincorrono facendo il chiasso. Mi domandate dove va a parare questa fina e stravagante imaginazione? Ecco. Pognamo che que' tali uomini incatenati fermamente laggiù siano della stessa natura che noi. Che vedranno essi? Sé medesimi, no certo: e neanche si vedranno l'un l'altro, né pure vedranno quelli oggetti portati attorno; essi che stanno al buio, e senza potersi rivoltare. E' non dovranno dunque veder altro che quelle ombre, le quali il fuoco descritto getta sulla parete di fronte nella spelonca; e quelle giudicheranno e, dato che parlino insieme, chiameranno cose reali; e anche, se le parole di quelli altri che passano saranno nella parete ripercosse e risonate da quel giuoco di voce, cui i greci chiamaron l'Eco, ben crederanno costoro sia proprio l'ombra che parla. Insomma dico ch'essi non avranno un sospetto al mondo che la realtà sia altra cosa se non le ombre. Or bene: sciogliamo le catene e liberiamoli; e proviamoci a guarirli di tanta ignoranza. Che accadrà? Io credo che se a un d'essi tu farai levar le manette e i ferri corti, e che s'alzi in piè e guardi indietro e giri per la grotta e si volga verso la luce, sulle prime tutto turbato e con gli occhi abbarbagliati dai raggi non potrà mirare quelle cose delle quali fin'allora aveva veduta l'immagine. E se gli dirai: Amico, quel ch'hai veduto sin qui era per celia; ecco ora le cose vere; e mostrandogliene, gli domanderai: Che è questa, e quest'altra? non pensi tu ch'ei si rimarrà fra 'l dubbio e l'incertezza, finché si attacchi pure a credere che più vere erano le cose le quali dianzi vedeva che non le presenti? E se lo costringerai ad uscire all'aperta luce, lo vedrai di certo (come dubitarne?) dolergli gli occhi, e rinculare dinanzi ai raggi, e darsi a gambe di gran lena per tornar difilato a' suoi simulacri. E se su su a forza lo tirerai fuora, egli resisterà disperatamente; e venuto sotto il sole, torcerà il niffolo, come Cerbero davanti ad Ercole; né gli reggerà la vista a guardare le cose che gli saranno come buone proposte, se innanzi e a poco a poco non ci fa l'uso. Così si avvezzerà prima alle ombre notturne, poi al riflesso del sole nell'acqua, in seguito ai corpi opachi; finché inalzi al cielo gli occhi, e prima vegga di notte la luna e le stelle, poscia osi volgere di giorno lo sguardo al sole stesso, e venga fra sé pensando esser quello che misura il tempo e regola le stagioni, quello altresì che produsse le cose le quali egli soleva per l'innanzi guatare nel buio della grotta. E allora che animo sarà il suo? che farà? che memoria serberà di quella cieca prigione, delle catene, di quella sapienza veramente da collegio? Certo ringrazierà Dio a man giunte e di gran cuore, per esserne pure campato; e compiangerà la sorte de' compagni, lasciati fra tanti guai. E mettiamo che nella grotta fosse usanza lodare e dar premî ed onori ai più acuti nel vedere quelle immagini, o più pronti a ricordarsi con che ordine, quali prima quali dopo quali insieme, fosser venute in scena, o buoni a indovinarle innanzi vengano; dite, quegli onori quelle lodi que' premî faranno ora gola al nostro amico? invidierà coloro che li abbiano ottenuti? Ma in verità, io stimo vorrebbe piuttosto fuggire di là dalla Sarmazia e del Mar glaciale, che esser re fra costoro. Or facciamo che egli, se si può dire, rimpatrî, tornando a quell'orrido e cieco ricovero. Certamente egli s'allucinerà, passando dal sole alle tenebre; e se faranno a pruova, a chi distingua più acutamente quelle fantasime, costui, come dappoco, sarà vinto e beffato da tutti; e i compagni a gridare: - L'amico è tornato a casa cieco! tristo a chi esce! - Cosicché se tu volessi novamente scioglierne alcuno e menarlo fuori, ciascuno punterebbe mani e piedi, e ti s'avventerebbe, potendo, con l'unghie agli occhi. Spiegherei l'allegoria, se ad altri che a Fiorentini parlassi, ingegnosissimi e prontissimi cervelli: basti l'avvertire che quei legati al buio rappresentano il volgo e gl'ignoranti, quel libero alla luce del dì senza catene è desso il filosofo di che da tempo parliamo. Così fossi io lui! Né l'odiosità e il discredito di quel nome non mi fanno tanta paura, che non volessi essere, se potessi, filosofo.

 

III. Ma a tali mie solenni dichiarazioni saltan su da capo le Streghe, e mi lanciano in breve risposta due motti: - Non ti sbracciar tanto, o Poliziano, a provare e testimoniare all'uditorio, che tu non sei filosofo. Sta' tranquillo: non c'è alcuno così balordo che pensi a questo. E noi, quando dicemmo che a un tratto c'eri scappato fuori filosofo (che l'è una parola, si vede, che proprio ti scotta), non abbiamo inteso che tu sia filosofo; né siamo goffe e spropositate in modo, da farti carico del filosofare; ma era stizza la nostra di vedere con che po' po' d'arroganza, per non dir peggio, tu professi filosofia già da tre anni, senz'aver mai prima d'oggi atteso a cosiffatti studî. E per questo ti abbiamo anche chiamato cantastorie; perché séguiti tuttavia a insegnare quel che non sai, sì, quel che non hai imparato. - O Streghe dabbene, or sì che intendo quel che vi diciate! pur m'avete chiaro! Ma sentite, alla vostra volta, due paroline anche voi, se non vi dispiace. Sappiate ch'io mi professo interprete d'Aristotile; se buono o cattivo, non sta a me a dirlo; ma certamente interprete, non filosofo. O s'io fossi il turcimanno d'un re, m'avre' io per questo a creder il re? O che Donato e Servio nostri, Aristarco e Zenodoto greci, perché interpretano poeti, si professan dunque poeti? E perché tutti chiaman grammatico, e non filosofo, quel Filopono discepolo d'Ammonio e condiscepolo di Simplicio, valente interprete d'Aristotile? E grammatici sono Senocrito da Coo, Aristocle e Aristea rodiani, Antigono e Didimo alessandrini; e ricordammo Aristarco, il più celebre di tutti: e tutti, secondo ci fa sapere Eroziano, interpretarono Ippocrate; e così altri, dei quali parla Galeno; né per questo si dice mica che sian medici! Perocché è ufficio dei grammatici esporre e svolgere ogni sorta scrittori; poeti, isterici, oratori, filosofi, medici, giureconsulti. Il secol nostro, poco conoscente dell'antichità, ristrinse il grammatico in un cerchio strettissimo; ma presso gli antichi quell'ordine aveva tanta autorità, ch'erano essi soli censori e giudici di qualsivoglia scrittura, onde i grammatici dicevansi anche critici: e Quintiliano scrive che non solamente notare con virgolette i versi corrotti, ma eziandio si attribuivano di toglier via, come illegittimi dalla famiglia, i libri che paressero apocrifi; anzi agli autori stessi davan'essi, a chi loro piaceva, la patente o lo sfratto. E veramente grammatico in greco non vuol dir altro se non letterato; siamo noi che abbiamo confinato questo nome nelle scolette del Trivio, come in gastigo: cosicché i letterati avrebbero la medesima ragione di lamento e di cruccio, che quell'Antigenide flautista, il quale: si sdegnava del sentir chiamare flautisti i trombetti de' mortorî; egualmente i letterati possono recarsi a onta, che il nome di grammatico sia dato a chi insegna i primi elementi. Costoro i Greci li chiamavano non grammatici ma grammatisti, e i Latini non litterati ma litteratores. Ma de' grammatici, un'altra volta; or torno a me. E dico che per esporre filosofi, non m'infilosofo mica io; come se occupassi titoli caduchi, o m'accollassi gli altrui. Di grazia, m'avete voi per tanto insolente o stolto, che se alcuno mi desse del giureconsulto o del medico, non crederei in tutto ch'e' volesse il giambo de' fatti miei? E pure (sia detto senz'arroganza) gli è buon tempo ch'io lavoro, e di lena, ad alcuni commentarî sul Diritto civile, ad altri sui maestri di medicina: né voglio acquistarne altro nome, che di grammatico; pregando che non mi sia invidiata questa qualificazione, schifata, pure da certi messeri come vile e spregevole. - Su via, sclamano le Streghe, passi pel grammatico; ma filosofo, no e poi no. Come filosofo, tu che non hai imparata la scienza né dai maestri né su pe' libri? Ti pensi che i filosofi sian come i funghi, che spuntino di botto al primo acquazzone? o come i Figliuoli della terra, che i poeti fanno nascere col su' elmo e scudo e tutto dalle glebe da' solchi? Ripeterai quel che diceva Epicuro, d'esserti insegnato da te? o che la filosofia te l'ha soffiata nottetempo qualche dio, secondo si racconta d'Esopo? - Queste Streghe mi stringono i panni addosso; è meglio ch'io le pianti, e tratti  con voi, che spero d'avere più amorevoli. Io non v'addurrò in mezzo la domestichezza ch'io ho sempre tenuta con dottissimi filosofi, né i miei scaffali alti fino al soffitto pieni d'antichi commentarî, specie greci, che a me paiono i più solenni maestri. Lasciamo codesto, e patti chiari: Se ne' miei scritti o discorsi non c'è ombra di filosofia, son contento si dica ch'io non ne sono stato a studio né ne ho svolti gli autori; ma se ci troverete pur alquanto sentore d'alcuna scuola filosofica, mi vorrete concedere, se non d'aver pensate io quelle cose, almeno d'averle imparate da color che sanno. E se accatta biasimo chi molto promette innanzi di dare, perché non avrò io lode che questo pochetto ve lo do per quel che è, innanzi di farne le promissioni? Le pecore, dice lo stoico Epitteto, mandate alla pastura, non si fanno belle la sera col suo pastore della molt'erba pasciuta; sì gli dan latte in quantità e lana: così non si vuole predicare quanto uno abbia imparato, ma quello si è imparato dimostrare. Il che pare a me aver fatto sin qui, e che il farò in avvenire con l'aiuto delle Muse, delle quali,

 

Sacerdote amoroso, il culto osservo.

 

Perciò, dopo avere pubblicamente letto d'Aristotile prima l'Etica; e in appresso le Cinque Voci di Porfirio, e del medesimo Aristotile i Predicamenti, co' Sei principii di Gilberto Porretano, e la Periermenìa o dell'Interpretazione, poi, come fuor del programma, gli Elenchi Sofistici, opera mai più tocca da altri e quasi indecifrabile; or ecco che pur mi chiamano a sé i due Libri Analitici detti le Priora, nei quali si contengono le leggi del ben ragionare. Ché se questi libri sono in qualche parte spinosi e inviluppati d'assai difficoltà così pel soggetto come pel testo, per ciò stesso io mi vi accingo tuttavia di miglior voglia e con più pronto animo perché quasi in tutti gli Studî i moderni filosofi se ne passano, come di parte non già meno utile ma troppo scabrosa. E poi venitemi intorno a fiottare, quand'io mi piglio la briga d'interpretar le cose più difficili, e ad altri lascio il nome di filosofo! Già, chiamatemi come vi pare; grammatico, filosofastro: e se neanco così, padroni. Del resto, io voglio che questo mio discorso, fatto, lo vedete, alla buona e che si tiene terra terra, come con una favoletta è cominciato, così finisca con una favoletta; secondo quello dice Aristotile, che il filosofo anche è da natura filomito, cioè amatore di favola; perché elemento della favola è il meraviglioso, e il meraviglioso ha fatto i filosofi. Ma sentite la favoletta. Una volta il collegio degli uccelli fu alla civetta, e sì la pregavano che non volesse più fare suo nido nelle buche degli edifizi, ma piuttosto sui rami e tra le frondi degli alberi, che è più soave svernare. Ed anche le mostravano un querciuolo giovinetto e tenerino, dove potrai, le dicevano, accovacciarti mollemente e fare il tuo nido. Ma la civetta rispose un bel no; anzi a sua volta consigliò gli uccelli non si affidassero a quell'alberetto, che produrrebbe a suo tempo del visco, con loro strage e rovina. Spregiaron'essi, com'è la lor leggera e volatile natura, il consiglio della civetta sapiente. E già la querce era cresciuta, e distendeva e vestiva i suoi rami: su pe' quali gli uccelli in frotta svolazzano, ruzzano, saltellano, giuocano, gorgheggiano. Ma poco stette che la querce cominciò a dar fuori il visco, e gli uomini si furono accorti. Onde i tristi uccelletti tuttiquanti a un tratto vi rimasero impaniati; tardi pentendosi d'aver non curato quel salutevole consiglio. Per questo dice che gli uccelli, quando vedon la civetta, vanno tutti insieme quasi a salutarla; e le fanno corteggio e codazzo, fermandosi e svolazzandole intorno: come se, ricordandosi del consiglio, ammirino la sapienza di lei, e le si affollino addosso per veder d'imparare un po' di giudizio. Ma, secondo me, non ne sarà nulla; anzi qualche volta, glien'incorrà peggio: perocché le civette sapienti facevano a' tempi antichi; oggi di civette ce ne ha in buon dato, con penne e occhi e becco di civetta, ma quel che manca è per l'appunto la sapienza.

Ho detto.

 
© Belpaese2000.  Created 03.10.2004

Оглавление          Наверх           Biblio Italia

 

Hosted by uCoz